Lær Kidsa Koding lanserer Kodebanken

Norske bedrifter går sammen i en stor dugnad for Lær Kidsa Koding.

“Cisco, Homenet, Schibsted og Finn bidrar sammen til Kodebanken, slik at vi kan fortsette med å utvikle viktige muligheter for barn og ungdom over hele landet. Nå går vi sammen ut og inviterer flere partnere til å bli med

Herdis Moldøen
daglig leder, Lær Kidsa Koding,

Et viktig samfunnsprosjekt

Siden starten i 2013 har flere tusen frivillige i Lær Kidsa Koding oppnådd mye: Vi har  etablert 190 registrerte kodeklubber og har bistått myndighetene, skoleeiere og lærere med innføring av programmering i skolen. Sentrale engelske læremidler er oversatt til nynorsk og bokmål, og det jobbes med samisk. Og når vi snakker om oppgaver, må vi nevne at noen av de mest populære er utviklet her i Norge!
I tillegg til alle deltagerne i kodeklubbene, har flere enn 300.000 barn har fått prøve seg på programmering og som digitale skapere i løpet av den årlige Kodetimen som arrangeres på skoler over hele landet. 

Vi er avhengig av hjelp fra støttespillere for å tilby Kodeklubber og andre kodeaktiviteter for barn og unge, og inviterer nå bedrifter til å bli partnere i Kodebanken. Bli med og sørg for at barna kan skape sin digitale fremtid!

Lær Kidsa Kodings partnere i Kodebanken tar et langsiktig ansvar i bransjen og i samfunnet. Lær Kidsa Koding er et synlig og viktig samfunnsprosjekt som har levert verdi fra første dag i 2013. Et samarbeid med oss gjør employer branding enklere, underbygger god og riktig markedsføring, og kan gjøre bedriften synlig for politikere og myndigheter lokalt og nasjonalt.

Disse 4 aktørene er de første partnerne i Kodebanken

Cisco

“Den digitale revolusjonen omfavner alle deler av vårt samfunn og daglige liv, og samspillet mellom mennesker og teknologi blir stadig viktigere. Cisco’s verdensledende samhandlings- og sikkerhetsløsninger er sentrale i få dette til. Samtidig krever utviklingen at vi arbeider på nye måter og bygger kunnskap og kompetanse til å utnytte nye muligheter som teknologien gir. Å kunne koding blir svært viktig for fremtidens kunnskapsarbeider, og skal man bli skikkelig god må man starte tidlig. Lær Kidsa Koding er et svært viktig tiltak for å skape interesse for koding og lære grunnleggende ferdigheter til unge. Derfor er Cisco stolt sponsor og bidragsyter til Lær Kidsa Koding.”

Trine Strømsnes
Administrerende direktør Cisco – https://www.cisco.no

Finn.no

“Selv om barna våre er født inn i en digital virkelighet, er det viktig å sette teknologiopplæring på dagsorden til de yngste. For oss handler det om å støtte opp og ta et større ansvar for barns teknologiforståelse, og forhåpentligvis inspirere flere barn og unge til å velge teknologirettede linjer når de blir større. Lær Kidsa Koding er et fantastisk initiativ som virkelig støtter opp under dette”

Christian Printzell Halvorsen
EVP Nordic Marketplaces and CEO of FINN.no – https://www.finn.no 

HomeNet

“Vi i HomeNet ønsker å ta et større samfunnsansvar og bidra til den digitale utviklingen. Det gjør vi blant annet ved å støtte det flotte arbeidet Lær Kidsa Koding gjør for å fremme den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi blant barn og unge. For oss dreier det seg om å investere i den digitale fremtiden gjennom kunnskap om koding fra en tidlig alder. Derfor støtter vi arbeidet med alle kodeklubbene over hele landet og ikke minst arbeidet med hjemmekodeklubbene nå under koronakrisen. Vi ønsker at det skal være enkelt å oppleve de digitale mulighetene og at flere skal bli i stand til å påvirke og drive den digitale utviklingen i samfunnet. Lær Kidsa Koding bidrar svært positivt i denne utviklingen og dette arbeidet ønsker vi å være en del av”

Brynjar Andersen
Daglig leder, HomeNet  – https://www.homenet.no 

Schibsted

“Lær Kidsa Koding påvirker fokus, holdninger og læreplaner i norsk skole. Programmering og teknologi har gått fra å være noe for de få, til noe som preger næringsliv, industrier og offentlig sektor. Om du er fisker, jobber på smelteverk, sykehus eller i media må du mestre digitale løsninger. Schibsted skal gjennom Lær Kidsa Koding øke forståelsen og interessen for programmering, slik at Norge blir et konkurransedyktig og digital kompetent samfunn for fremtiden”

Sven Størmer Thaulow
Chief Data & Technology Officer, Schibsted – https://schibsted.com

Aktive partnere

Lær Kidsa Koding oppfordrer partnerne i Kodebanken til å:

  • arrangere bedriftskodeklubb for ansattes barn
  • ha åpne arrangementer, gjerne i samarbeid med Lær Kidsa Koding og lokale kodeklubber
  • vise både internt og eksternt at de er partnere 
  • synliggjøre partnerskapet i ekstern kommunikasjon
  • invitere Lær Kidsa Koding til å holde foredrag internt og intervju i egne/interne medier
  • delta på samlinger for Lær Kidsa Koding partnere
  • legge til rette for at ansatte kan bidra i det frivillige arbeidet i Lær Kidsa Koding

Les mer og ta kontakt med oss om Kodebanken: https://www.kidsakoder.no/partnere/.
Lær Kidsa Koding: https://www.kidsakoder.no/
Kodeklubber i hele Norge: https://www.kidsakoder.no/kodeklubben/kodeklubboversikt/
Kodetimen: https://www.kodetimen.no/ 

Kontakt oss for å bli partner i Kodebanken!

Herdis Moldøen
Daglig Leder Lær Kidsa Koding
herdis@kidsakoder.no Tlf 47901568

Helge Prestrud Astad
Styreleder Foreningen for Lær Kidsa Koding
helge.astad@kidsakoder.no Tlf 93295452

Simen Sommerfeldt
Styremedlem Foreningen for Lær Kidsa Koding
simen.sommerfeldt@kidsakoder.no Tlf 99507733

Torgeir Waterhouse
Styremedlem Foreningen for Lær Kidsa Koding