LKK Salangen

Maskiner tar over flere og flere oppgaver som før var gjort av mennesker, og mange av programmene i disse maskinene er nå styrt av kunstig intelligens. Selvlærende maskiner gjør jobben lettere for oss, men det er noen utfordringer som oppstår underveis.

Det er to hovedutfordringer som jeg ønsker å nevne. En er datasikkerhet og den andre er etiske dilemmaer.

Mye var oppnådd innenfor datasikkerhet når GDPR-direktivet var vedtatt i 2018. Litt mer er det å gjøre innenfor den andre utfordringen.

Jeg var heldig å få finne en organisasjon som setter søkelys på de etiske utfordringene ved det å bruke kunstig intelligens, og har vært med i det nettverket i 3 år.

Jeg ønsker å dele mine erfaringer med å gjennomføre undervisning i kunstig intelligens på ungdomstrinnet.

Technovation for familier, skoler og jenter

Organisasjonen heter Technovation (de byttet navn fra Iridescent i 2019). Dette er en frivillig organisasjon som er basert i Los Angeles, USA. De startet i 2006 med programmer rettet mot jenter, men utvidet etterhvert til å favne om familier og skoler. (Technovation Families AI Challenge).

Technovation Families AI Challenge er et program for familier.

Hovedideen er at deltakerne jobber i lag for å løse virkelige problemer i sine lokalsamfunn ved hjelp av teknologi, mer spesifikt KI (kunstig intelligens).

Programmet gir mulighet til å delta i en konkurranse med familielag.(AI World Championship). Det er to divisjoner: junior (barn som er 11 år og yngre) og senior (barn i alder 12-16). Det er krav at minst et av barna har sin foresatt med på laget. Vinnere drar til premieutdelingen i USA, betalt av Technovation.

Opprinnelig var tanken å hjelpe barn og unge i utviklingsland eller samfunn med utfordringer. De har fortsatt de fleste av sine deltakere derfra, selv om de har hatt deltakere fra USA siden oppstart. Etter hvert ble det deltakere fra Europa med, men de er foreløpig i mindretall.

Technovation har laget mange undervisningsopplegg som er tilknyttet Technovation Families. Oppleggene kan også brukes separat. Jeg mener at dette er en bra samling med oppgaver som kan brukes på mange måter.

Technovation har fokus på at deltakelse i programmet krever lite eller ingen budsjett, som gjør det perfekt for frivillige organisasjoner. Deltakere velger selv hvor mye ressurser de skal bruke når de jobber med egne prosjekter.

Kunstig intelligens i ungdomsskolen

Jeg har valgt å kjøre en del av Technovation Families AI Challenge programmet med  elever på ungdomstrinnet. Det var mulig å kjøre hele programmet, dog uten konkurranse delen.

Jeg har jobbet med den teoretiske delen av programmet hvor deltakere få grunnleggende kunnskap om kunstig intelligens.

  • Det er 10 leksjoner til sammen. Hver leksjon har en tydelig struktur med steg-for-steg fremgangsmåte: start-inspiration-plan-build test redesign-reflect-further learning.
  • Du får oversikt over hva du trenger for å gjennomføre en leksjon og hvor mye tid du trenger for å gjennomføre hver del av leksjonen. Det er Powerpoint presentasjonen som kan brukes rett som den er eller justeres etter behov.
  • Inspiration-Plan-Build test redesign-delene inneholder fasit og ideer til fremgangsmåte. Det er flere videosnutter knyttet til tema. 
  • I Reflect-delen er det prøve for å teste hva du har lært.
  • Further learningdelen har ekstra materiell for dem som ønsker det.

Selv om alle mine elever er «digitalt innfødte» visste veldig få at dem ha KI er og hvordan den brukes.

Den første leksjonen heter Become an AI Agent Expert. Den var den vanskeligste for elevene og de brukte litt tid på å forstå hva er an agent og hvorfor mennesker kan også kalles for agents. 

Beskrivelsene av hva er an agent er var ikke så gode etter min mening, fordi elevene kunne ikke koble denne informasjonen til egne erfaringer.


En av oppgavene i leksjonen var et dataspill. Målet med spillet var å illustrere hvordan en agent virker. Elevene likte å spille mot Markov

Små videosnuttene som følger leksjonene var også godt likt av elevene. Elevene sa at video, bilder og interaktive forklaringer som spill var bedre en Powerpoint presentasjoner.

I leksjon 4 Compete to train your ML Agent har elevene lært at mer data hjelper KI å gjøre bedre avgjørelser. Siste delen Further Learning hadde forslag til hvordan elevene  kunne reflektere rundt situasjoner når KI kan fatte uriktige avgjørelser.

Leksjon 4 passer bra som introduksjon til tema om etiske  utfordringer, fordi elevene begynte å tenke at det er ikke bare mengde data, men innholdet som betyr noe. Leksjonen var bra ellers, spesielt fordi elevene trente sin egen KI via Cognimates eller Machine Learning for Kids.

Jeg mente at det ikke var nok for å ha en god diskusjon om etiske utfordringer. Derfor har jeg supplert denne leksjonen med MIT AI Ethics Education Curriculum. Jeg har brukt AI Bingo som utgangspunkt for samtalene om etikken. Vi snakket om forskjellige teknologiske duppeditter som bruker KI. Fokus var på hvilke data diverse apper bruker og hvilke forslag/resultatene elevene får. i f.eks. Google Maps eller Vær-apper.

Elevene var mest overrasket og bekymret for at vi stoler for mye på teknologi. Flere har sagt at de var mer bevisst nå på sin egen bruk av teknologi.

Tips til å komme i gang

Programmene til Technovation oppdateres med nye oppgaver og opplegg rundt juli-august. Mange opplegg videreføres, men noen ganger forekommer det større oppdateringer.

Jeg oppfordrer alle til å sjekke deres webside og vurdere om dere ønsker å bruke programmene eventuelt delta i konkurransen for familier. Technovation kan gir mindre tilskudd for å gjennomføre programmet Technovation Families og da stiller de krav til antall familier som bør være med.

Å få tilgang til oppgavene er gratis. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg. Alle kodeklubbene i LKK kan bruke alt promoteringsmateriell gratis og det er mulig å bestille lokal versjon av logo fra Technovation.

Alle som skal gjennomføre programmet Technovation Families omfattes av Code of Conduct.

Ellers ønsker jeg at vi sammen finner løsninger for oversettelser av materialet og hvordan vi kan integrere undervisning om kunstig intelligens inni de nye læreplanene.

De som ønsker å ta kontakt med Technovation, kan sende melding til oss i LKK Salangen.

 

Comments are not currently available for this post.