Mandag 9. september i 2019 ble di  første kurssamling mellom Coverks og lærere i Kvinesdalskolen arrangert.  Kvinesdal kodeklubb skal snart  tilbyr igjen  et  nybegynnerkurs i programmering (koding) for alle lærere i grunnskolen. Dette kurset  vil lærer deg hvordan programmering kan brukes som verktøy i ulike fag innenfor dagens ny lærerplaner.

Fra 9. september 2019-“I Coverks-miljøet er samarbeid og delingskultur en naturlig del av hverdagen, og rektor Bjørn Arild Frestad ønsket å introdusere noe av samme tankegang i skolen samtidig som man øker kompetansen på teknologi, forklarer  Svein Skårdal.

Initiativtaker til kursopplegget har vært Per Olav Verås. Inspirert av kompetansen som spirer i Elvegaten 15 i Liknes, så han et behov for økt kompetanse på teknikk og IKT i skolen.”