Hei alle Fetsokninger,

Fet Kodeklubb var aktiv fra høsten 2014-2017 og var et morsomt og lærerikt tilbud for barn og unge i Fet.

For at Fet Kodeklubb skal bli aktiv igjen trenger vi flere primus motorer som vil være med å bidra aktivt, både med idèer og opplegg.

Ta kontakt dersom du ønsker å være den ildsjelen som setter dette hjulet i gang igjen 🙂

Hilsen Elin Reithaug