Byråkrati kan drive folk fra vettet. Vi i Lær Kidsa Koding har alltid fokusert på å levere verdi i stedet for å lage stort byråkrati. Samtidig er alle vi som deltar i prosjektet enige om at vi må beskytte barna best mulig, og personopplysningsloven (GDPR) fra 2018 stiller da også ganske strenge krav til behandling av personopplysninger som omhandler barn.

Denne gangen leverer vi verdi gjennom å gjøre det enklest mulig å drive en kodeklubb på en lovlig og trygg måte

Så lite ekstra arbeid som mulig

Å innføre personopplysningsloven i en organisasjon er alltid en øvelse i endringsledelse, og i vårt tilfelle er det de frivillige som driver kodeklubber som blir mest berørt. Som nevnt ønsker vi at alle skal bruke mest mulig energi på å Lære Kidsa Koding (og minst på byråkrati).  Da er det viktig at vi tilbyr gode forklaringer og enkle oppskrifter.

Heldigvis har vi en del “personvern-nerder” blant oss, med erfaring fra innføring av regelverket i flere organisasjoner. Vi har brukt kompetansen og erfaringen vår, og lagt ned mye innsats i å tolke regelverket og lage enkle retningslinjer. Vi har sågar vært i dialog med Datatilsynet for å sjekke om vi tenker riktig. Og nå håper vi at de som driver kodeklubber forstår motivasjonen, og er villige til å investere litt tid. Gevinsten er økt selvtillit for alle: Vi gjør ting riktig!

Vi kan aldri verne oss mot alle risikoer. Men om uhellet skulle være ute, hjelper det å vite man har gjort det man kunne innen rimelighetens grenser

Konkrete endringer

  • Vi har publisert en egen temaside for personvern. Denne fungerer som et startpunkt for alt som har med temaet å gjøre
  • Vi har laget retningslinjer for personvern i kodeklubbene. Meningen er at den ansvarlige i hver kodeklubb fyller ut de relevante feltene og bruker den direkte. Minst mulig arbeid!
  • Vi har publisert en artikkel med spørsmål og svar for de som håndterer retningslinjene i den lokale kodeklubben
  • Etterhvert vil vi sende link til en sjekkliste for kontaktpersonene i kodeklubbene. På den måten sørger vi for at alle er sitt ansvar bevisst
  • Vi har en målsetning om å tilby et felles registrerings-system for deltagerne på kodeklubbene, men trenger finansiering til dette.

Gi oss tilbakemeldinger

Jurist Karianne Hjorth-Olsen er kontaktperson for personvern i Lær Kidsa Koding

Arbeidet med personvern i Lær Kidsa Koding ledes av jurist Karianne Hjorth-Olsen. I samarbeid med Torgeir Waterhouse, Herdis Moldøen og Simen Sommerfeldt, har hun ledet et prosjekt som har pågått i nesten halvannet år. Vi er ganske trygge på jussen i dette, og trenger å forstå om det er lett nok å forholde seg til. Derfor kommer vi til å justere opplegget mye nå i starten, og da er vi avhengige av tilbakemeldinger og spørsmål fra dere. Så om du opplever noe som uklart, blir vi glade om du beskriver det i en mail til karianne.hj-olsen@kidsakoder.no

8.11.2019 Simen Sommerfeldt

Click here to add your own text