Som du sikkert har lagt merke til,  har vi fått nye, fine nettsider. Vi har hatt mange frivillige som har gjort en stor innsats med sidene opp igjennom, og denne gangen er det firmaet Mediebruket som har gjort en kjempejobb. Her kan du lese litt om prosjektet, og om de som hjalp oss

Herdis Moldøen i Lær Kidsa Koding (t.v.) og webkonsulent Oda Holmelid Sandvik i Mediebruket har samarbeidet tett om utviklingen av nye kidsakoder.no, med god hjelp av utviklerne i Mediebruket.

Om Mediebruket og motivasjonen for å hjelpe oss

Arild Finne Nybø er daglig leder i Mediebruket, som har utviklet nye kidsakoder.no

Fortell litt om bedriften deres
– Mediebruket ble startet i Førde i Sunnfjord for ti år siden, og forretningsidéen er å utvikle nettsider. I dag har vi åtte ansatte, og har utviklet og drifter 500 nettløsninger for virksomheter i hele landet. Vi leverer alt fra de enkleste hjemmesider til avanserte og skreddersydde logistikkløsninger, for eksempel systemer for mottak og behandling av alle typer søknader.

Hvordan kom dette samarbeidet i gang?
– Herdis Moldøen i Lær Kidsa Koding tok kontakt med oss og spurte om vi kunne få til noe sammen. Vi kjente godt til Lær Kidsa Koding fra før, og vet hvor viktig arbeidet dere gjør er, både med tanke på å lære opp kandidater som senere kan bli utviklere hos oss, men også for å gjøre barn og unge bevisste og kritiske i egen bruk av digitale medier. Derfor brukte vi ikke lang tid på å bestemme oss for at vi med glede ville inngå et samarbeid.

Hvorfor legger dere ned all den innsatsen for Lær Kidsa Koding?
– Den generasjonen av barn og unge som vokser opp i dag er i høyeste grad “digitale innfødte”. De lærer å bruke et nettbrett så snart de greier å koordinere fingerbevegelsene. Men det er ekstremt viktig at de ikke bare blir konsumenter, slik de fleste i min generasjon er. For vi har et digitalt klasseskille, som jeg håper blir visket ut med Lær Kidsa Koding-generasjonen. De som forstår hvordan de digitale systemene fungerer, hva som ligger bak en nettside eller et mobilspill vil selv, i større grad enn dagens voksengenerasjon, kunne ta kontroll over sin digitale hverdag.

Betydningen for oss i Lær Kidsa Koding

Daglig leder Herdis Moldøen er begeistret

Hva betyr dette for oss?
For oss i Lær Kidsa Koding betyr dette mykje. Nettsidene våre er staden kor vi legg ut alle oppgåver, informasjon og nyheiter og alle tiltak, oppskrifter og triks og råd som hjelper folk i gang med å lære barn programmering over heile landet. Sidan starten i 2013 har vi utvikla og drifta nettsidene på frivillig initiativ, og det er fint å no kunne frigi tid slik at frivillge kan bruke tida si til andre oppgåver som er sårt trengt.
At vi får no får Mediebruket inn, er til stor hjelp. Dei har stor kunnskap, erfaring og oversikt over kva som er mogleg å få til, og vil bli bra sparringspartnarar når vi i framtida vil videreutvikle nettsidene for aktive i kodeklubbar, og alle foreldre, lærarar og andre interesserte som ønsker at barn skal lære seg koding på skulen og på fritida. Det er rett og slett veldig stas å kunne samarbeide med Mediebruket som har så mange bra folk og gode idear på kva som er mogleg.

Hvilke muligheter gir det fremover?
Vi har allereie gjort nokre justeringar for administrering av kodeklubbsider, men vi ser vi har ein jobb å gjere med å strukturere innhaldet enda betre til dei ulike brukergruppene vi har. Vi har over 1400 arrangement i året, men desse er ikkje nødvendigvis søkbare på nettsidene våre eller synleg som statistikk på nettsidene. Det ønsker vi å gjere noko med! Vi har også planar om å utvikle eit enkelt påmeldingssystem for kodeaktivitet for barn som gjer det lettare for folk å finne arrangement i nærleiken av seg, som er GDPR-venleg og slettar unødvendige opplysningar. Men til det treng vi finansiering, så det får vi berre prøve å skaffe oss.