Over sommeren har vi jobbet mye med både produsere innhold og oppdatere det tekniske på oppgavesidene til Lær Kidsa Koding. Her kommer en oppsummering av endringene.

I sommer har vi hatt fire studenter som har jobbet med å videreutvikle oppgavesidene oppgaver.kidsakoder.no: Julie Christina Revdal, Helene Isnes, Stein Olav Romslo og Ole-Martin Skagevang. I tillegg har Kolbjørn Engeland bidratt med oppgaveskriving og Lance Olav Eastgate har bidratt med det tekniske på sin fritid. Tusen takk for innsatsen!

Oppdateringene er som følger:

  • Vi har oppdatert Scratch-blokkene fra Scratch 2 til Scratch 3.
  • Vi har endret Scratch-oppgavene fra Scratch 2 til Scratch 3.
  • Vi har skrevet en håndfull nye Scratch-oppgaver.
  • Vi har lagt inn micro:bit-blokker i oppgavene.
  • Vi har oppdatert gamle micro:bit-oppgaver.
  • Vi har skrevet ca. 25 nye oppgaver i micro:bit.
  • Vi har skrevet ca. 40 lærerveiledninger til nye og gamle micro:bit-oppgaver.
  • Vi har oversatt oppgaver og veiledninger til Scratch og micro:bit til nynorsk.
  • Vi har oppdatert oppgavesidene sin wiki.

Sommerstudentene ble sponset av følgende organisasjoner. Tusen takk for støtten!