Mange tar kontakt med oss og lurer på når vi arrangerer lærerkonferanse i deres nabolag. Sannheten er at siden Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse, uten store økonomiske muskler eller ambisjoner om å tjene penger på det vi gjør, er vi helt avhengige av at *noen* tar initiativ for å skape en konferanse. Vi sitter på massevis av kompetanse og kunnskap, og vi har ferdige maler for hvordan en konferanse kan arrangeres, fra A til Å, men vi er ikke i den posisjonen at vi kan pålegge noen å gjøre noe. Det må være et frivillig initiativ fra noen som har lyst til å bidra!

Har du lyst til å arrangere din helt egen LKK Lærerkonferanse?

Malen for å arrangere en konferanse i LKK-stil, er egentlig svært enkel.

Før du begynner: Få med deg en samarbeidspartner. To hoder tenker bedre enn ett, og om ting må gjøres på kveld og helg, er det fint å fordele lasten. Ta gjerne kontakt med prosjektleder i LKK for drodling om hva som kan være lure grep, samarbeidspartnere og finansiering.


Punkt 1: Mal for konferansen.


En klassisk LKK-konferanse følger denne malen:

 • 0900-1130 – tre-fire korte foredrag
 • 11.30-1230 – lunch
 • 12.30-15.30 – parallelle workshops, med mindre avbrekk innimellom. Man kan selvfølgelig gjøre justeringer på dette ut i fra behov og kapasitet.

Anbefalt minimumsinnhold på foredrag:

 • Foredrag 1: Hva er koding, hvem er LKK, hvorfor skal koding inn i skolen. Her kan LKK bistå med mer informasjon om ønskelig.
 • Foredrag 2: Praktiske eksempler fra klasserommet, gjennomgang av forslag til årsplaner og hvordan koding implementeres i undervisningen. Ikke minst løfte frem hvilke positive effekter det har.
 • Foredrag 3 (og evt 4) kan være fra bedrifter, ildsjeler, eller andre som er gode til å holde motiverende og inspirerende foredrag, for å gi deltakerne et boost frem mot workshops.

Det er ingen problemer å skalere dette ned til en halvdagskonferanse, med to foredrag á 30 min og to parallelle workshops på 1,5-2 timer hver, så er man ferdig til lunch, eller skalere opp til en todagerskonferanse der dag 1 er for alle uansett forkunnskaper, og dag 2 er for de litt mer viderekomne eller ekstra nysgjerrige.


Punkt 2: Planlegging av konferansen

Sett en tentativ dato et par måneder frem i tid, og finn et egnet lokale. Sett også en øvre grense eller et mål for antall påmeldinger, det gjør det lettere å finne passende lokaler. Lokalene kan være på den lokale skolen, rådhuset, næringsparken, kulturhuset, eller andre arenaer som kan huse noen titalls mennesker, har gjeste-WiFi, et stort nok fellesrom med projektor og noen mindre grupperom. Kommunale lokaler er det stort sett lett og rimelig å få booket. Ofte koster det ingenting mer enn en telefonsamtale.

Betaling og påmelding

En LKK-lærerkonferanse tar 500 kr i påmeldingsavgift, for å dekke leie av lokaler, reisekostnader for kursholdere, og ikke minst innkjøp av lunch, drikkevarer og fruktfat. Påmelding skjer via checkin.no, og LKK setter det opp for deg.

Punkt 3: Bidragsytere

Hvem ønsker dere å ha med som bidragsytere? Regner dere med å gjøre alt selv? To stykker kan helt fint arrangere og stå for alt innhold i en halvdagskonferanse uten ekstern hjelp, så lenge man er trygg på det man skal formidle selv. Forsøk å ha en rød tråd på innholdet i planleggingen, slik at foredragene og workshopene henger på greip, sett under ett.

Tips til hvor du kan finne hjelp:

 • Våre nettverk på Facebook Lær Kidsa Koding lærernettverk og LKK Koordinering (bare for frivillige) gode steder å lete.
 • Tekna er en sentral samarbeidspartner vi kan be om hjelp til arrangering av konferanser.
 • En lokal ungdomsskole med programmering/teknologi i praksis som valgfag
 • Lokale teknologibedrifter
 • På kidsakoder.no finner man kontaktinformasjon til 160 kodeklubber over hele landet. Det er stor sannsynlighet for at man møter velvilje og engasjerte ildsjeler der!

Punkt 4: Lag invitasjon og påmelding

 • Lag et enkelt skriv som sendes ut til de lokale skolene. Vi har laget en enkel mal som ligger under kidsakoder.no/ressurser.
 • Kontakte skolen(e)s IKT-kontakt(er) i tillegg til rektor/ass.rektor, eller til og med alliere seg med skolesjefen/ped. rådgivere i kommunen(e).

Informer om hensikt, innhold, tidsrammer og eventuelle kostnader. Fortell kort om hvorfor det er viktig å delta på konferansen. (Kompetanseheving for ny læreplan med koding i flere fag i 2020 er et brennhett tips).

Påmelding skjer via checkin.no, og LKK tar ansvar for å sette det opp og håndterer betalingen. Bare ta kontakt med prosjektleder i LKK, så setter vi det opp for deg!

Punkt 5: Opprett et Facebook-arrangement

Sosiale medier er glimrende til å spre informasjon raskt. Lag et offentlig arrangement på Facebook, og spre det til kjente og kjære som har interesse av det. Det gjør det også lett for oss i LKK å spre ordet om deres konferanse. Vi vil da også opprette konferansen som et arrangement i vår kalender på Facebook og lettere nå enda flere folk.

Om du ønsker, kan du selvsagt også legge det ut i kalenderen vår på kidsakoder.no.

Punkt 6: Skap blæst for å få folk til å komme

D e itjno som kjæm ta sæ sjøl. Skap litt blæst om arrangementet. Kontakt gjerne lokale medier og få dem til å kjøre en sak om at “nå blir det lærerkonferanse!” Alliér deg med skoleeier og få dem til å benytte sin infrastruktur til å promotere konferansen internt i kommunen. Man må være aktiv selv, og selge inn konferansen til de man ønsker å rekruttere. Husk å bestille lunch! 😉 

Punkt 7: Gjennomfør konferansen og evaluer

Lykke til! Dette går nok veldig bra! Men ingenting er så fint som å få tilbakemelding på det en gjør, både det som har gått bra og det som kan forbedres til eventuell neste gang. Så lag et enkelt tilbakemeldingsskjema for folk å fylle ut etter dagen eller i epost etterpå.

Vil du arrangere LKK-konferanse der du bor, ta kontakt med prosjektleder i LKK på info@kidsakoder.no. 
Trenger du flere triks og tips, spør i "LKK Koordinering" eller "Lær Kidsa Koding lærernettverk" på Facebook. Du kan også sende en epost til carl@kidsakoder.no