“Movements move, organizations organize!” For å unngå byråkrati og oppmuntre til lokal frihet er organisasjonsformen til bevegelsen vår inspirert av verdinettverk. Dette er utvilsomt en av suksessfaktorene våre, og vi har ingen planer om endre på dette.

Samtidig har vi diskutert og testet forskjellige løsninger for å løse en del oppgaver som ikke lar seg håndtere uten å ha et eget organisasjonsnummer:

  • Forvalte merkevarene (Lær Kidsa Koding, Kodeklubben og Kodetimen) og sikre kontroll med hvem som bruker dem i tråd med verdiene våre
  • Håndtere personvernpolicy, databehandleravtaler, ol. Dette har blitt ytterligere aktualisert av GDPR/ny personvernlov.
  • Tilby fellestjenester som feks påmelding til kodeklubber i tråd med relevant lovgivning.
  • Inngå avtaler med og motta pengestøtte til bevegelsen fra stiftelser, organisasjoner, det offentlige og næringslivet.
  • Være avtalepart for og samarbeidspartner for aktører som donerer programvare, tjenester og maskinvare.

Dette ble aktualisert da vi skulle komme i havn med prosjektsøknaden til Sparebankstiftelsen i Hedmark i sommer (Prosjektet ble godkjent, og lar oss frikjøpe Carl Andreas Myrland 50% for å bistå skoler i fylket!). Stiftelsen krevde en egen non-profit juridisk enhet som avtalepart. Derfor dannet Helge Astad, Torgeir Waterhouse og Simen Sommerfeldt “Foreningen for Lær Kidsa Koding” med organisasjonsnummer 921 182 821.

Støtteforeningens formål er beskrevet slik hos Brønnøysundregisteret:

Forvalte varemerker, fasilitere og bistå bevegelsen Lær Kidsa Koding og dens tilhørende aktiviteter og prosjekter både økonomisk og organisatorisk med å nå sine formål. Foreningen skal fasilitere og bistå Lær Kidsa Koding, Kodeklubben og Kodetimen i arbeidet for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det  digitale samfunnet. Hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, bidra til rekrutteringen til IT relaterte yrker. Bidra til at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag. Aktiviteter er organisert i Lær Kidsa Koding som håndterer administrasjon, nasjonale aktiviteter og tilrettelegging for  lokale arrangementer i regi av, det aktive leddet av foreningen, Kodeklubben. Kodeklubben består av lokale kodeklubber, typisk Kodeklubben [stedsnavn] som arrangerer koderelaterte aktiviteter for barn og ungdom.