Her kommer teminliste for andre klasse.

Hold av helgen for Jota / Joti.

3.9: Komme i gang med Unity
17.9: Starte med oppgave: Rull-En-Ball
1.10: Grunnkurs i C#
15.10: Jobbe med oppgaven
19.10-21.10: Jota & Joti 2018 (invitasjon sendt på Spond)
29.10: Jobbe med oppgaven
12.11: Jobbe med oppgaven
26.11: Jobbe med oppgaven
10.12: Gaming med oppgaven?