Jeg deltok i Digital21-utvalgets kompetanse-gruppe, og samlet i den forbindelse opp en del dokumentasjon.

Dette er nyttige referanser for alle som skal delta i debatter, skrive kronikker, eller på annen måte bidra i ordskiftet. Om du vil vite VÅR argumentasjon kan du kikke på denne kronikken

Link til område med rapporter

Om du savner en: Send en mail med URL og beskrivelse, så tar jeg den med

De som utmerker seg

Denne tabellen fra “Computhink Nordic” viser hvordan det står til i 2018