Vi har flyttet til Ranvik ungdomsskole. Der har de lokaler som står ledige på kveldstid, så det var ikke vanskelig å få plass.
Aktivitetene nå består mye i å pakke frem utstyret etter at vi har flyttet. For å ta en oppsummering av tilbudet:

  • Vi har laptop – pcer, donert fra næringslivet. Disse er gode nok til å drive med programmering, men ikke de mest heftige spillene. Det lånes ut maskiner til deltakerne, men det er også mulig å ta med sin egen. De fleste låner. Maskinene kjører Windows 7.
  • Raspberry pi er en liten datamaskin som kan brukes til mange prosjekter. Den er en fullverdig linuxmaskin, tilkoblet tastatur og skjerm, eller den kan være en retrospillmaskin med spillkontroller. Vi holder på å lage en kasse som skal bli til en arkademaskin, med en Raspberry pi inni.
  • Micro:bit er en enda mindre datamaskin som er programmerbar, og kan brukes i ulike prosjekter.
  • Bitbot er en robotbil som programmeres og styres av en Micro:bit.
  • Edison er en liten robotbil som programmeres på mange ulike måter. Denne er fortsatt på prøvestadiet.
  • Scratch er et programmeringsspråk som er lett å begynne med, men har veldig mange muligheter.

Minst like viktig som å drive med data er det sosiale, og muligheten til å kommandere ting til å gjøre som vi vil. Det skjer ikke så ofte alltid.