Den 18 januar tjuvstartet kodeklubben med infomøte og utpakking av utstyr. Her var lærebøker i Scratch og i Micro:Bit. Her var også Micro:Bit, Rasberry Pi, Lego Mindstorms, slik at det er noe å starte med. Men først grunnleggende programmering av Scratch, og her kan dere kikke nærmere på aktuelle oppgaver: http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/index.html . 6 svært interesserte gutter møtte opp. Torsdag 25. januar blir det nytt informasjonsmøte.

Dan-Robin Einvik og Jannicke Røren er to av veilederne fra Kystverket. Foto: Arnt Edmund Ofstad