Utdanningsinstitusjoner inviterer kvinnelige studenter på jentelunsj, jentetur og jentefrokost. Kamilla Paulsen klager på det i Adresseavisa 9. september. Hun går ikke til jentelunsj, hun går til lunsj. Hun vil helst ikke bli kalt jente til hun er langt oppi tredveåra og hun synes dette blir for sukkersøtt og hun savner at man kan være både kvinne og glad i hva hun vil.
Jenter Koder er et tilsvarende tiltak: de ønsker at flere jenter skal programmere. De arrangerer Girl Tech Fest på flere biblioteker i store byer, og dette er populært! Mange jenter får sin første smak på koding på slike arrangementer, og flere av de havner senere inn i Kodeklubber der begge kjønn får delta.
Fokuset her er på damene: om de bare holder ut i den mannsdominerte it-bransjen blir alt bra. Jeg derimot savner et fokus på å endre mannskulturen.

Felles for disse tiltakene og arrangementene er blant annet idéen om rollemodeller. Flinke kvinnelige gründere, teknologer og mediepersonligheter fronter arrangementene og viser jenter og kvinnelige studenter hvordan en vellykket suksessrik kvinne ser ut, oppfører seg – og finnes. Jeg er enig i at dette er sunt for damene: det kan være lett å tro at koding eller realfag ikke er for damer når en hører uttalelser eller ser reklame fra de mer ufine delene av bransjen.

Gutter (og menn) trenger også kvinnelige rollemodeller! Disse guttene som er på vei inn i en teknologisk kreativ verden må se at også kvinner kan kode og realfag. Uten at de ser at kvinner kan vil de bare befeste de gamle strukturene og ansette sine kamerater i de ledige jobbene.

Jeg arrangerer Kodeklubber. Dette er et fritidstilbud til alle barn som vil lære seg å kode. Barn trenger å lære seg å skape digitalt, ikke bare konsumere digitalt innhold. Utfordringen i å arrangere disse klubbene er oftest ikke å skaffe lokale eller barn, det er de frivillige som er den begrensende ressursen. Spesielt lite er det av kvinnelige frivillige.
Kodeklubber er for alle. Her er mangfold viktig. Og det er ikke bare jenter som er en minoritet innen IT: alle skal lære å kode. Derfor er Kodeklubber gratis, og vi har i verdiene våre at alle skal kunne bli med. Her kan både gutter og jenter få se gode rollemodeller av begge kjønn.

Et ensidig fokus på jenter kan skade mangfoldet samtidig som det kan være med å forsterke ulikheter. Det samme gjelder utdanningsinstitusjoner: ensidig fokus på “jentene” gjør at “gutta” slipper unna med å tro at jenter ikke kan. Arranger fagkvelder med kvinnelige rollemodeller, men inviter de mannlige studentene og, de har godt av å se flinke damer.

En forkortet versjon av denne teksten er publisert i Klassekampen 4. oktober.