Er du lærer og ønsker å ta videreutdanning i programmering? Nå har du muligheten! Fra høsten av tilbys videreutdanning to steder i landet, og er tilpasset lærere som allerede er i full jobb.  Det kommer også to tilbud til våren 2018.

Anders Grov Nilsen skal undervise i programmering og teknologi ved HVL til høsten. FOTO: Terje Rudi.

Nå er programmering blitt valgfag på ungdomsskolen (pilot), samtidig som flere og flere lærere underviser i programmering i andre fag også. Da er det viktig at det legges til rette for kompetanseheving og fordypning for de som ønsker det, og nå er heldigvis noen utdanningsinstitusjoner på ballen.

Videreutdanningsfagene vil være praktisk rettet, og legge opp til at du kan gjennomføre opplegg meg egen klasse. For eksempel kan man  jobbe med geometriske figurer i matematikken, komponere musikk, designe produkter og mye mer.

Sjekk ut “Kunst og håndverk, matematikk, naturfag og digitale verktøy”

 

Høgskulen på Vestlandet, Stord

Undervisning: To samlinger + nettbasert undervisning
Studiepoeng: 15
Semester: Høst 2017
Link: www.hvl.no/studier/studieprogram/teknologi-og-programmering
Brosjyre:  www.hvl.no/tekpro
Søknadsfrist: 15. april

 

NTNU, Trondheim

Undervisning: Fem samlinger på ettermiddag/kveld
Studiepoeng: 7.5
Semester: Høst 2017
Link: www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv16200
Brosjyre: Flyer-Programmering-og-digital-kreativitet
Søknadsfrist: 15.juni

 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

Undervisning: Samlinger + nettbasert undervisning
Studiepoeng: 15
Semester: Vår 2018
Link: www.hioa.no/eng/Studies/TKD/Evu/Programming-for-Teachers
Søknadsfrist: 1. september

 

Høgskulen i Volda

Undervisning: Nettbasert
Studiepoeng: 15
Semester: Vår 2018
Link: studietilbod.hivolda.no/nn/program/dkl60navgd

 

Er det flere som tilbyr videreutdanning i programmering? Ta kontakt!