Ved siste telling fantes det 121 kodeklubber i Norge. Det er bra. Men vi vil ha flere. Lær Kidsa Koding og Kodeklubben vil at alle barn i Norge skal lære seg å programmere. Det kan vi få til om vi får koding inn i skolen. Det kan ta tid. I mellomtiden er å lage kodeklubber vår beste mulighet for å lære barn å kode og føre samfunnet videre inn i fremtiden.

22.  og 23. april skal vi jobbe med nettstedet, kommunikasjon, skolesatsning, politisk arbeid, kodeklubb-organisering og oversetting og mange andre ting. Vi kommer til å ha felles foredrag, underholdning og mat!

På Lær Kidsa Kodings arbeidshelg 22. og 23. april skal vi jobbe med å ta Kodeklubbene videre. Til nå har kodeklubber vært en veldig åpen greie. Vi har kodeklubber på biblioteker, på SFO, private kodeklubber og bedriftskodeklubber. Noen kodeklubber har et strengt opplegg og følger ferdige opplegg fra Kodeklubben’s oppgavesider, andre er friere i formen og prøver ut nye språk, dingser og leketøy.

På kodeklubben opplever barna mestring og skaperglede

Dette er noe vi vil fortsette med. Kodeklubber skal være frie sosiale kreative arenaer for barn der de kan utfolde seg og skape, leke og lære.

Kom og bli med på LKKs arbeidshelg 22. og 23. april!

Er det noe vi kan gjøre for å få flere kodeklubber? Kan det tenkes at den frie formen kan virke skremmende for noen potensielle frivillige? Vil et fastere opplegg for å starte kodeklubber kunne gjøre det lettere for frivillige å sette i gang? Vi ser for oss at vi kan lage oppskrifter som forenkler starten av en kodeklubb.

Den kan inkludere:

 • Oppstartspakke med oppgaver
 • Forslag til innbydelsesmail
 • Hvordan formulere seg til rektorer/bibliotekarer/bedrifter for å skaffe lokaler?
 • Hvordan få tak i barn som vil bli med?
 • Hvordan prater man til barn? Hvordan kan man få barn til å bli engasjerte og interesserte i koding?
 • Hvordan oppfører man seg som kodeklubbinstruktør?
 • Hvilke pedagogiske utfordringer kan man regne med å møte?
 • Hvordan skaffer man sponsorer til kodeklubber?
 • Hvordan skaffer vi flere jenter/innvandrere/andre minoriteter til kodeklubber?

Kort sagt, vi vil ha flere kodeklubber!  Kan vi lage verktøy og oppskrifter som gir oss mange mange nye kodeklubber? Kan kodeklubber bli en ny fritidsaktivitet som alle barn i Norge kan bli med på?

Til dette trenger vi for eksempel deg som:

 • Har erfaring fra en kodeklubb
 • Har pedagogisk erfaring og innsikt
 • Kan noe om klasseledelse
 • Vet hva barn vil
 • Jobber på bibliotek
 • Jobber på skole
 • Vil starte en kodeklubb!

Kom og bli med på LKKs arbeidshelg 22. og 23. april!

Andre temaer under arbeidshelgen, er bl.a.:

 • Glad i skole? Er du ansatt i skolen, eller bare opptatt av skole og undervisning, og nysgjerrig på hvordan koding kan benyttes i undervisningen?
 • Språknerd? Har du språksans og kan litt om programmering og IT? Da vil LKK gjerne ha hjelp av deg til oversettelse og til spåklig revidering av vårt materiell.
 • Glad i kommunikasjon? Er du god på å lage konsepter for nettsider eller til å utvikle dem? Er du flink til å skrive eller deske innhold? Er du en rev i sosiale medier? Da trenger vi din hjelp!