22. og 23. april skal vi jobbe med nettstedet, kommunikasjon, skolesatsning, politisk arbeid, kodeklubb-organisering og oversetting og mange andre ting. Vi kommer til å ha felles foredrag og underholdning og mat!

Når vi skal lære kidsa koding kan vi trekke på fantastiske ressurser som er gratis tilgjengelig på internett. Det er gjort en stor innsats med å skrive nytt materiell på norsk, i tillegg til at mange viktige verktøy har blitt oversatt fra engelsk, men fortsatt trengs det mye arbeid med oversettelse. For eksempel er det mye ugjort i oversettelsene av micro:bit og på Code.org. Ikke minst kan det være nyttig å gå gjennom språket i det materiellet vi allerede har, for å sørge for at kvaliteten er god nok til at vi kan se lærere i øynene og be dem bruke vårt materiell i klasserommet. Det er nylig laget en Facebook-gruppe for de som er interessert i å arbeide med språk, og en side med språktips for utvikling av norsk materiell om koding for barn.

Har du språksans og kan litt om programmering og IT? Da vil LKK gjerne ha hjelp av deg til oversettelse og til spåklig revidering av vårt materiell. Ta en titt på oversettelsene nedenfor, som er eksempler hentet fra den norske oversettelsen av Code.org. Synes du at disse oversettelsene kunne trenge revidering, i større eller mindre grad? Ser du hvordan de kunne vært skrevet bedre? Da er du invitert til å bli med på arbeidshelg i april. Planen er at en av gruppene der skal arbeide med oversettelse og språk, forhåpentligvis som en start på et langsiktig arbeid også etter arbeidshelgen. Det blir naturligvis grupper for mange andre sider av LKKs arbeid også. Meld deg på!

Can you help Tennis Girl get to the flag?
Kan du hjelpe Tennisjenta med å få tak i flagget?

Give the stop sign a border by making an octagon
Gi stopp skiltet en kant ved å lage en åttekant med åtte sider

The jump block moves the artist without drawing.
Hoppe blokken beveger kunstneren uten å tegne.

The Internet is a powerful, but sometimes dangerous place.
Internett er en kraftig, men noen ganger farlig sted.

Students send messages representing various Internet transmission methods using pieces of paper.
Studentene sende meldinger som representerer ulike Internett metoder bruke papirark.

Digital Citizenship
Digitalt statsborgerskap

Try the basics of computer science with characters from Angry Birds
Prøv det grunnleggende innenfor koding med karakterer fra Angry Birds

Student experience
Studentens erfaring

Classroom technology
Klasserom-teknologi

This tutorial is temporarily unavailable.
Denne guiden er midlertidig utilgjengelig.

Which piece of information listed below is okay to share on the internet?
Hvilket stykke informasjon nedenfor er det greit å dele på internett?

Find a guest speaker for your classroom
Finn en gjeste høyttaler for ditt klasserom

Andre temaer under arbeidshelgen, er bl.a.:

  • Glad i skole? Er du ansatt i skolen, eller bare opptatt av skole og undervisning, og nysgjerrig på hvordan koding kan benyttes i undervisningen?
  • Kan du kommunikasjon? Er du god på å lage konsepter for nettsider eller til å utvikle dem? Er du flink til å skrive eller deske innhold? Er du en rev i sosiale medier?