Da er vi kommet tilbake i gang med scratch. Denne gangen skal vi starte på en nytt spill.

http://oppgaver.kidsakoder.no/scratch/labyrint/labyrint.html

 

Vi håper at alle nå har fått bruker på scratch.

 

Kanskje vi får tid til å se en film fra Nrk

https://www.nrk.no/skole/xl/kodeknekkerne-1.13033753