Vil du vite mer om Fet Kodeklubb? Ønsker du å bidra til å skape et godt og gratis tilbud til barna i Fet kommune?

Vi ønsker alle nysgjerrige velkommen til et infomøte der vi forteller om kodeklubben og lufter videre tanker om hvordan kodeklubben skal være i 2017. Møtet blir holdt på Riddersand skole inne i Riddersalen, klokka 19. Vel møtt!
Fet Kodeklubb ble opprettet høsten 2014 og er i samarbeid med Lær Kidsa Koding. LKK er et nettverk av frivillige som ønsker å lære barn programmering ved å tilby workshops og kurs. Til nå har vi jobbet med Scratch, JavaScript, Computercraft, Arduino, Kodu og Html. Vi søker flere voksne eller ungdommer som sitter med en programmeringskunnskap som de ønsker å formidle til andre. Vi trenger også foreldre som kan hjelpe til med organisering og f.eks lesestøtte.

Per nå har LKK over 110 aktive kodeklubber rundt om i landet, alle på frivillig basis. Du kan lese mer om Lær Kidsa Koding på www.kodeklubben.no