kodetimen_klasserom

Med over 108.000 deltagere har vi nådd nesten to hele årskull i barneskolen! Dette gjør Norge til et av landene med høyest prosentvis deltagelse i verden. Alt dette kan vi takke lærerne og de frivillige for! Vi håper at politikerne oppfatter denne store interessen, og sørger for at vi får koding og informatikk som faste innslag i undervisningen.

Sitatene taler for seg selv

Dette har vært barnas uke. Bilde: Tekna

Dette har vært barnas uke. (Foto: Tekna)

“Jeg har aldri tenkt så mye før!” – gutt i 6. klasse

“Kan jeg ha både spansk og programmering neste år?” – jente i 7. klasse

“Nå veit je hva je ska gjøra i hælja!” – gutt i 7. klasse som ikke ble ferdig med Minecraft

“En ting jeg opplever gang på gang er at lærerne til klassene er like paffe hver gang over hvor selvdreven kodetimen er. Elevene er stille, løser oppgaver og hjelper hverandre. Ekstra morsomt er det å se elever som strever faglig være de som hjelper andre og oppleve enorm mestring.” – Elin Reithaug, lærer ved Volla skole

“Frihet til å utforske. Åpne oppgaver gir god differensiering. Har fine kom-i-gang ressurser som støtter de med lite grunnlag. Oksygen for evnerike elever som sjelden får tilpasset undervisning. Akselerert læring…” – Dag Rune Kvittem, lærer ved Markaplassen skole

Et løft for digital kompetanse – og et signal til politikerne

Norge henger etter

Norge henger etter

Da kodetimen-uka var over, hadde over 108.000 elever opplevd skaperglede og mestringsfølelse. De har forstått at de kan være skapere – og ikke bare forbrukere av digital teknologi. Her kan du se et kart over skolene som deltok, og her har du et åpent datasett hvis du vil utforske mer.

Samtidig har 12 andre europeiske land innført koding i skolen siden vi startet LKK i 2013 (se rapport). Det hjelper lite med norsk rekord-deltagelse på kodetimen når de andre landene allerede kjører fra oss med fast undervisning i skolen.

Nå håper vi at politikerne følger opp, og hjelper oss med å få informatikkfaget ordentlig inn i skolen. Det skal bli spennende å se hvilke partier som forstår dette ansvaret ved neste stortingsvalg. 

NRK-samarbeid på flere plan

NRK Skole valgte å lansere sin nye serie “Kodeknekkerne” i kodetime-uka. Dermed fikk vi nye flotte oppgaver, og barna fikk en relevant tv-serie å se på etter skoledagen også!

Kodeknekkerne tar barna med på en spennende serie oppgaver

Kodeknekkerne tar barna med på en spennende serie oppgaver

I tillegg har vi påbegynt et samarbeid om et nytt prosjekt med NRK super! Dette kan føre til veldig spennende kodetimer og mye annet positivt fremover – følg med så deler vi etterhvert som konseptet tar form!

God medieoppmerksomhet

Vi tror mange har fått med seg at det har skjedd noe veldig positivt denne uken. På mandag fikk vi et innslag på NRK Østlandsendingens TV-Nyheter. Og så laget NRK Super et innslag. Vi har fått oppmerksomhet i fagpressen ved Digi.no og Computerworld. I tillegg har mange lokalaviser og nettsteder skrevet om Kodetimen.

På denne skolen var det ungdomsskole-elevene som underviste i koding (Foto: NRK)

Supernytt besøkte en skole der ungdomsskole-elevene underviste de yngre i koding (Foto: NRK)

Takk til alle som har bidratt

  • Alle lærerne som har turt å kastet seg ut i noe de ikke visste hva var
  • Prosjektlederne Øystein Gulbrandsen og Line Moseng, som har geleidet oss gjennom i en travel tid
  • Alle som har hjulpet med oversettelse av oppgaver og produksjon av egne
  • Code.org som lager oppgaver og veiledninger
  • Bedrifter og enkeltpersoner som har brukt tid til opplæring av lærere og/eller gjennomføring
  • Våre samarbeidspartnere IKT-Senteret, NRK, Tekna og Samsung
  • Elena Biuso som laget de nye diplomene
  • Alexander Perry som designet et nytt påmeldingssystem for klassene
  • Nordic Semiconductor som donerte mange micro:bits – mange av disse ble anvendt under kodetimen!
  • Alle de som har bidratt i tidligere år: Mye av materialet og beskrivelsene har vi gjenbrukt fra tidligere

Kodetimen når dere vil – og gjerne koding som fag

Selv om kodetime-uka er over, kan dere ha en kodetime i klassen eller barnehagen

akkurat når det passer dere. Og så håper vi at denne smakebiten øker apetitten på koding

i skolen. Sjekk skolesidene våre for å se hvordan dere kommer i gang med koding i undervisningen.

Jo mer koding, jo bedre er det!

kodetimen