julekort

Vi skal lage julekort, men i staden for saks og papir skal vi nytte koding og animasjonar!

Det er fint om foreldra hjelper til med å opprette Scratch-konto på førehand viss ein ikkje har det (http://scratch.mit.edu/). Då blir det lettare å sende julekortet til andre. Dei som vil kan og få leggje ut julekorta sine på kodeklubben sin Instagram.

Alle må ta med eigen laptop!
Dette passar best for 4. klasse og oppover.

Kodeklubben held til i andre etasje på biblioteket.

Facebookhending her.