Åpne data er viktige for demokratiet, og gjør at næringslivet kan lage nye tjenester basert på dem – og skape arbeidsplasser. Vi mener det er viktig å lære om, så vi publiserer våre egne!

Dette kan ha flere anvendelser:

  • Journalister, forskere og alle andre får enkel tilgang til dataene
  • Vi kan lage oppgavesett for skoler og kodeklubben: Slik bruker du åpne data!

Kodetime-dataene er tilgjengelig på data.norge.no

Hver skole har adresse, fylke, kommune, navn, koordinater, hvilke trinn som er med og hvor mange elever. Hentet fra wordpress/mysql og bearbeidet med Sesam. (vi har tatt vekk kontaktpersoner ved skolene av personvernhensyn). Trinnene som er meldt på er i et wordpress-array format.

Dataene kan også hentes ut som json fil på denne linken. Da får du også mulighet til trinnvis oppdatering som beskrevet på denne lenken hos Sesam

Bjørn Fjukstad ved UiT har laget en flott anvendelse av dataene på denne lenken, der han har lagt ved kontaktinfo til skolene

Datasettet er tilgjengelig her