Jeg har startet opp med koding på 2. trinn, og har valgt å legge det inn i de vanlige fagene. Min tanke er at man kan knytte koding til alle fag.

Elevene fikk prøve bee-bot appen, som går ut på å styre bien fra et punkt til et annet. Her oppdager jeg at det er utfordrende for elevene å forstå hvordan man svinger. Mange av elevene ble frustrerte fordi de trykket 3 ganger på den venstre svingen, og forventet at bien skulle forflytte seg 3 ruter til venstre. Det som skjer er at bien blir stående å snurre på samme sted.

bee-bot-app

Jeg tenker at det vil være lettere å forstå slike prinsipper med en ekte bee-bot. I naturfagen var målet for denne uken å kjenne igjen ulike trær. Jeg tegner opp et rutenett, og plasserer ulike trær i rutenettet. Det ble denne gangen lagt inn i naturfag. Det er egentlig ganske tilfeldig. Det kunne vært det samme rutenettet med gloser på engelsk, regnestykker i matematikk eller begreper i norsk.

bee-bot-naturfag

Elevene oppdager at jeg har med meg bien som de også har sett i appen. Jeg har aldri sett dem løpe så raskt på plass, og gjøre seg klar til undervisning. Oppgaven er å forflytte bee-boten til riktig tresort, og til bladene/konglene som tilhører tresorten. Alle elevene var helt med på å diskutere de ulike kjennetegnene til trærne, og prøvde å finne dem i rutenettet. Elevene fikk diskutere løsninger til hvilke kommandoer vi skulle bruke for å forflytte bee-boten. Vi testet det ut. Hvis ikke løsningen fungerte fikk de komme med nye løsningsforslag. De så fysisk at når de trykket flere ganger på en av pilen, så svinget den bare flere ganger. Det som også skjedde var at elevene begynte å bruke navnene til trærne. Jeg hørte kommentarer som “Å nei nå kjører den over bjørken”. Til sist i økten fikk de igjen prøve bee-bot appen, og opplevde stor grad av mestring.

bee-boten-min piler-pa-bien-min

Det elvene har jobbet med her er noen grunnleggende prinsipper i koding. Man må legge inn kommandoer, ha forståelse for rekkefølge, de ulike retningene, utforske, finne ut hva som fungerer eller ikke, og ha emne til å finne nye løsninger. Hvis man senere velger å bruke bee-bot og rutenett så kan man legge inn porter og andre hindringer, som gjør at oppgavene gir økt grad av problemløsning. Dette var motiverende for elevene.