Siden oppstarten i 2013 har Lær Kidsa Koding utviklet mye bra læringsmateriell for bruk i Kodeklubben og for skoler som underviser i programmering. I sommer har Kodeklubben Oslo og Kodeklubben Trondheim fått midler til å både utvikle mer materiell og gjøre oppgavesidene enda enklere å bruke.

Til vanlig har Arve Seljebu, Geir Arne Hjelle og Lance Olav Eastgate jobbet med forbedring av kidsakoder.no/koding // kodeklubben.github.io, og tatt seg av korrekturlesing av oppgaver som publiseres fortløpende. Den jobben gjør de fremdeles, men i sommer får de mye hjelp av studenter som vanligvis er aktive i Kodeklubben Oslo og Kodeklubben Trondheim.

Kine Gjerstad Eide skal jobbe med å utvikle oppgaver i programmeringsspråket Processing. Dette er materiell som er veldig populært fordi det er lett å lage visuelle animasjoner og simuleringer, samtidig som man lærer tekstbasert programmering. Vi har allerede noe materiell her, og nå kommer det enda mer!

Lars Finnsønn Klingenberg skal videreutvikle oppgaver i Web. Her gjennomgår han det som ligger ute allerede, samt produserer mer. Mange er interessert i å lage nettsider, og da prøver vi å legge tilrette for det.

Kristoffer Ravik Andresen og Fredrik Ås skal jobbe med ny layout på oppgavesidene. De skriver om koden til et nytt rammeverk, og legger inn mulighet for å velge ulike språk og filtrere oppgaver ut ifra plattform, tema og fag. Det vil også bli en egen side for barn/unge og en for veiledere/lærere – slik at det er lettere å tilpasse innholdet på siden.

Tusen takk til Teknograd, iBok.no ved Studentmediene i Trondheim, Institutt for Informatikk ved UiO og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU for støtten til sommerens prosjekter!

teknograd   ibok ifi idi