Lørdag 21. og søndag 22. mai arrangerte vi er arbeidshelg i Oslo hvor 40 ildsjeler fra forskjellige steder i landet møttes på Teknologihuset to hele dager for å jobbe sammen. Vi tok for oss flere viktige temaer for Lær Kidsa Koding og her er en oppsummering av hva vi jobbet med.

2016-05-21 14.45.16

Vi jobbet med følgende temaer:

kidsakoder.no. Vi har fått opprettet en webgruppe som kan jobbe med å utvikle sidene videre, da det til nå har vert noen få som har gjort alt arbeidet. Vi jobber videre med enklerer manøvrering på sidene, slik at det skal bli lett å finne frem til det en ønsker å finne. Vi har forenklet det tekniske oppsettet, slik at det er kortere vei til å bidra for de som ønsker det.

kodeklubben.github.io. Vi jobbet en del med hvordan vi kan forbedre navigasjon for å finne ønskede oppgaver. Vi vil legge inn filtre på fag/kompetansemål, utstyr, plattform osv. Det blir også mulighet for flere språk og bedre veiledninger for kodeklubber og lærere og relevante lenker til relevant informasjon på kidsakoder.no. Grunnmuren vil bli byttet ut til et nytt rammeverk: React. Studenter og frivillige vil jobbet med dette i sommer.

oppgaveveiledninger. Det er publisert nye oppgaver på kodeklubben.github.io i Learn to Mod, slik at en enkelt kan programmere egne modder til Minecraft. Mulighet for å laste opp kart til Scratch, ny oppgave. Flere oppgaver har fått fikset opp i feil og er blitt oppdatert. Vil bli publisert nytt materiell i Arduino, Processing og web fremover.

kodeklubbveiledninger. Nå som vi har fått enda flere erfaringer med å drive kodeklubb så vil tipsene på kidsakoder.no/kodeklubben/starte-kodeklubb bli oppdatert veldig snart – flere jobbet med å dele sine erfaringer i løpet av helgen.

kodetimeveiledninger. For at vi skal klare å nå 100 000 deltagere på Kodetimen 2016 så har vi laget flere planer for å nå ut til lærere og gjøre det enkelt å delta. Her kommer vi til å publisere en del nye tips og instruksjoner tidlig i høst. Kodetimen arrangeres 5.-11. desember – vi oppfordrer til å legge det inn i kalenderen/årsplanen med en eneste gang!

valgfag programmering. Vi jobbet litt med forslag til moduler som lærere kan inkludere i valgfaget som starter opp til høsten. Nå har lærer Leif Amund Lie publisert en skisse til årsplan som hvem som helst kan dra nytte av, sjekk ut den her. Vi stiller oss bak denne, og kommer til å gi innspill til flere aktiviterer som kan inkluderes.

mangfold og teknologi. Det er viktig å vise frem at dette er noe for alle, ikke bare de spesielt interesserte. Det kommer snart til å publiseres en kronikk om dette temaet, og vi oppfordrer alle til å inkludere disse tankene når dere prater om programmering.

politikk. Vi har startet arbeidet med å legge frem argumenter og tiltak som lokale og nasjonale politikere og partier kan inkludere i sine partiprogrammer inn mot valgene. Vi må jobbe mer med dette, men kommer til å publisere en del innspill som alle fritt kan adaptere så snart det er klart. Det er mange som har vist interesse for å fremme koding, og vi ønsker å gjøre det letter for alle som er interessert.

En stor takk til alle som ofret en hel helg for å jobbe med dette! Takk til Teknologihuset for at vi fikk låne lokalene denne helgen! Vi har ambisjoner om å arrangere en ny arbeidshelg i løpet av høsten, og vi håper at mange er interessert i å bidra da også. Dersom du har spørsmål eller innspill må du gjerne sende en epost til tjerand.silde@kidsakoder.no.

Hilsen Torgeir, Simen, Helge og Tjerand