Fra https://www.reddit.com/r/geek/comments/eh47w/my_good_friend_made_this_wreath_for_her_it/

Bilde: Reddit.com

Dette har vært et fantastisk år for barnas digitale kompetanse.

Vi har nå ca. 50 kodeklubber over hele landet – flere av disse er nye i år. Et sted mellom 40.000 og 50.000 gjennomførte Kodetimen – vi venter fortsatt på de endelige tallene fra USA. Og i 2015 fikk vi politikerne på banen for alvor: Regjeringen har lovet å støtte 20 kommuner med programmering som valgfag på ungdomsskolen. FRP programfestet koding i skolen som en sak de vil jobbe for.
Oslos nye byråd har lovet programmering på AKS (SFO) for alle 4.klassinger, og i Bergen har de planer om det samme. Ulstein kommune har sågar bestemt at de skal ha koding på alle klassetrinn på alle skoler! Dette er bare eksempler – andre kommuner, fylkeskommuner og skolekretser kommer etter og hjelper barna til å bli fullverdige borgere av en digital verden.

IKT-bransjen alltid vært våre støttespillere, og rett før jul ble vi belønnet av Girl Geek Dinner med prisen «Årets Girl Geek» for vårt arbeid for å få flere jenter inn i bransjen. Ja, den prisen gikk til oss alle sammen – til deg også.

Tusen takk

Vi hadde ikke fått til noe av dette uten din hjelp. All ære til dere som investerer tid i å hjelpe Norge inn i fremtiden ved å vise barna hvordan de kan være aktive skapere av digitalt innhold. Og takk til alle bedrifter, universiteter, høyskoler, skoler, biblioteker, vitensentre, privatpersoner og andre som har bidratt. Og så håper vi at dere fortsatt blir med på reisen vår. 2016 blir et spennende år! Tusen takk for innsatsen.

God jul og godt nytt år

– ønskes deg fra oss som steller med planer og koordinering for felleskapet, ved Øystein Gulbrandsen, Nora Tessem, Joachim Haagen Skeie, Tjerand Silde, Geir Arne Hjelle, Carl Andreas Myrland, Line Moseng, Torbjørn Skauli, Helge Astad, Torgeir Waterhouse og Simen Sommerfeldt.


Til sluttt: Geir Arne har laget et lite Scratch-julekort for anledningen: Klikk på pepperkakemennene og se hva som skjer når de er spist alle sammen!