I 2013 deltok ca. 10 000 norske elever, og i 2014 hadde antallet økt til nesten 25 000 elever. I 2015 er målet at over 50 000 norske elever deltar på Kodetimen. I 2014 kodet Microsoft-ansatte for 600 elever, med vår administrerende direktør Michael Jacobs i spissen.

I tillegg til involvering av ansatte i Norge, har Microsoft et globalt samarbeid med Code.org. Som del av dette tilbyr Microsoft programvare og læremidler i form av oppgaver basert på det ekstremt populære spillet Minecraft. Elevene som deltar i Kodetimen vil også få muligheten til å løse oppgaver basert på den kommende Star Wars-filmen «The Force Awakens». Minecraft og Star Wars er kjente ikke bare til elevene, men også lærerne og andre voksne, som vi håper vil skape ekstra entusiasme for læringen.

Om Kodetimen:

Vi lever i en verden omgitt av digital teknologi. Det er estimert at innen 2020 vil 90% av alle jobber i Europa kreve digitale ferdigheter. Våre kommende generasjoner må ikke bare være i stand til å bruke teknologi, men forstå og skape teknologi.

Det digitale sårbarhetsutvalget peker i sin utredning (NOU 2015:13) på at flere land allerede har innført, eller planlegger å tilby, opplæring i programmering for barn og unge. I England er koding allerede et obligatorisk fag i grunnskolen, og i Finland innføres nå det samme. I Norge har digitale ferdigheter til nå primært vært rettet mot bruk av teknologi, og har ikke gitt barn og unge muligheten til å utvikle og eksperimentere med teknologi. Barn og unge har til nå ikke blitt tilbudt opplæring i programmering og koding. Digitale ferdigheter utover ren bruk av teknologi, har i stor grad vært overlatt til frivliige organisasjoner som «Lær kidsa koding» (kodetimen) og Digitalpedagogene («Kodukøpp»).

Kodetimen, som er inspirert av amerikanernes «Hour of Code», er en skoletime med programmering, ferdig tilrettelagt for elever i alle klassetrinn. Konseptet går ut på at så mange klasser som mulig skal få prøve seg innen programmering i uken 7. til 13. desember. Undervisningsopplegget stiller ingen krav til forkunnskaper hos elever eller lærere. Det er et internasjonalt initiativ som til nå har nådd over 110 millioner elever i 180 land, fra alle kontinenter, og på 40 språk. I år er det tredje året på rad Kodetimen arrangeres i Norge.

Kodetimen handler om skape entusiasme blant barn og unge for å lykkes med teknologi. Barn og unge skal ikke bare kunne bruke, men forstå og beherske teknologien. Få elever i Norge i dag lærer å programmere. Kodetimen handler også om å hjelpe hverandre og hjelpe andre forstå digital teknologi. Digitale ferdigheter må også omfatte utvikling og eksperimentering med teknologi. Da og bare da klarer vi å løfte Norge, og gi våre barn og unger de ferdigheter de trenger i det 21. århundret.

Skap superhelter med teknologien; lykke til med kodetimen!