I Narvik er det Narvik Videregående Skoles IKT elever som arrangerer kodeklubb.

Vi gjør det på to måter.

Vi drar ut og besøker skoler og kjøre Scratch kurs på skolene.

Vi inviterer elever inn til vår skole og kjøre MinecraftEDU – Scratch – Arduino – PC bygging med mer.

Vi har også tilbud der vi kjøre bursdagsselskap med koding.  Her gjør vi det med litt løsere “snipp” med litt sprell under veis.  Dette kan vi ikke gjøre gratis og tar 100 kroner per hode som deltar i bursdagen.

Vi kan starte tidlig på høsten så snart elevene har fått satt seg inn i koding selv.  I tillegg må de sette seg inn i hvordan man tilpasser og kjører kurs i forhold til fagplanen i skolen.  Her bruker vi iktplan.no som grunnlag for å lage gode opplegg.  I tillegg bruker vi kodeklubben sine opplegg.

Kontakt Merete Bolstad

Avisoppslag