Ivrige kodere

Ivrige kodere på Kodeklubben Rødsmyra

Torsdag 5.November hadde vi første kodekurs på Rødsmyra hvor målgruppen var 5.klassingene på skolen. Over 20 ivrige barn og noen foreldre møtte opp. Skolen stiller villig lokaler og datamaskiner, alle gleder seg til neste torsdag hvor vi skal løse flere oppgaver i Scratch.

Comments are not currently available for this post.