I disse dager gjennomfører Lær Kidsa Koding en undersøkelse for å samle inn erfaringene som de frivillige i kodeklubbene rundt om i landet har gjort seg. Dette vil bli til en rapport hvor vi skal kunne trekke ut suksessfaktorer og ting som kan forbedres, som er med på å legge et grunnlag for hva vi skal satse på fremover.

Undersøkelsen er idag sendt ut på epost til alle vi kjenner til som har bidratt i Kodeklubben. Dersom du har bidratt men ikke har mottatt undersøkelsen så må du gjerne gi beskjed om dette til Tjerand Silde (tjerand.silde@kidsakoder.no). Da vil du få tilsendt undersøkelsen også.

Tidligere i høst har LKK fått invilget prosjektstøtte fra Prospera, som tilbyr pro-bono konsulenter til frivillige prosjekter. Les mer om samarbeidet her. For å gjennomføre undersøkelsene benytter vi oss av Questback, hvor vi setter stor pris på den tekniske støtten vi fikk til å lage denne undersøkelsen.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Lær Kidsa Koding, Prospera og Questback.

LKK-Logo-Url-Positiv-Farge-2 prospera