Et av Lær Kidsa Koding sine store mål er at den norske skolen skal undervise i programmering, og nå blir det en realitet i ungdomsskolen allerede fra neste skoleår!

På sikt ønsker vi at alle skoler skal gjennomføring obligatorisk undervisning i programmering og at det skal være muligheter for alle elever til å fordype seg i teknologi. Som et stort steg på veien mot dette er vi nå veldig fornøyd med at kunnskapdepartementet starter et pilotprosjekt med programmering som valgfag på 20 ungdomsskoler skoleåret 2016/17, og har troa på at dette vil bli et mer utbredt tilbud kort tid etterpå. Les mer om prosjektet her.

Torgeir Waterhouse er direktør i IKT-Norge og har vert en pådriver av Lær Kidsa Koding helt siden starten. Han applauderer tiltaket og utdyper at

“Lær Kidsa Koding ser på dette som et viktig tiltak og et steg i riktig retning for å tilby dagens barn og unge den kunnskapen innenfor teknologi de både trenger og fortjener å få. Vi håper at dette på sikt blir et fag som kan undervises i på alle skoler, og vi vil gjerne bidra med de erfaringer og ressurser vi har for at dette skal bli en suksess.”

Les også saken i Aftenposten om prøveprosjektet, hvor Simen Sommerfeldt påpeker hvilken seier dette er for Lær Kidsa Koding.

Vi oppfordrer alle ungdomsskoler til å søke om å delta i dette prosjektet, og håper at også de som ikke kommer med i første omgang både deltar på Kodetimen i desember og tar i bruk programmering i undervisningen uansett!