Nå kan alle fjerdeklassinger i Oslo få muligheten til å lære programmering! Vi i Lær Kidsa Koding er veldig glad for at Oslo Arbeiderparti ønsker å gi dette tilbudet til alle 10-åringer gjennom undervisning på Aktivitetsskolen allerede fra 2016. Lær Kidsa Koding har brukt denne modellen med stor suksess i flere år på diverse skoler og synes det er flott at Oslo Arbeiderparti nå tar initiativ til at dette skal bli et tilbud for alle! 

kode

For Lær Kidsa Koding er dette et gledelig og etterlengtet politisk initiativ, og vi synes det er flott at programmering kommer på dagsorden i hovedstaden. Uansett hvem som velges til byrådsleder ved kommunevalget i september håper vi at dette prosjektet gjennomføres, og vi vil bidra til at alle 10-åringene i Oslo skal få dette flotte tilbudet. Vi håper i tillegg at både andre politiske partier og andre byer tar til seg dette opplegget og dermed legger til rette for at dagens barn og unge skal få muligheten til å nytte datamaskinen som et kreativt verktøy, både på skolen og fritiden.

Onsdag 12. august arrangerte Oslo Arbeiderparti, i samarbeid med Lær Kidsa Koding, et kodekurs for sine medlemmers barn på Deichmanske Bibliotek i Oslo. Her fikk barna en introduksjon til programmeringsspråket Scratch. Etterpå presenterte byrådslederkandidat Raymond Johansen og partileder Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets forslag for å få koding inn i skolen i Oslo.

Oslo Arbeiderparti vil gi alle 4. klassingene i Oslo et tilbud om kodekurs, med èn ukentlig kurstime over fem uker. Da kommer elevene i gang med å lage sine egne prosjekter, og vil oppleve både mestring og nytte. Tilbudet skal gis gjennom Aktivitetsskolen (AKS), og undervisningen skal gjennomføres av eldre elever som blir lønnet tarifflønn. For at tilbudet skal gå til alle Oslos fjerdeklassinger så vil også elever som til vanlig ikke er en del av AKS få lov til å delta. Oslo Arbeiderparti ønsker  å tildele 4 millioner kroner for at dette skal prosjektet skal gjennomføres i tidsperioden 2016-2019 .

Les også: Vil bruke millioner på å lære kidsa koding

Les også: Ap vil lære alle fjerdeklassinger å lage dataprogram

Les også: Frister med koding i Oslo-skolen

 

I 2010 startet Torbjørn Skauli et opplegg på Årvoll Skole hvor tiendeklassinger underviser fjerdeklassinger i programmering på skolefritidsordningen. For dette får tiendeklassingene tarifflønn, og for mange er dette deres første ordentlige jobb. Våren 2015, seks år etterpå,ble syklusen fullført, og det første kullet med fjerdeklassinger var klare for jobben som veiledere.

Les en mer detaljert beskrivelse av hele opplegget her.

Lær Kidsa Koding samarbeider med mange forskjellige organisasjoner, bedrifter, biblioteker o.l. rundt om i hele landet, og om flere har lyst til å gjøre noe tilsvarende som dette så ta gjerne kontakt!