Som de fleste kjenner til publiserte Kodeklubben en egen arena for programmeringsoppgaver i januar. Alt dette ligger på kodeklubben.github.io, og har vert en kjemperessurs for kodeklubber over hele landet. Arenaen ble i hovedsak utviklet av Arve Seljebu og Håkon Kaurel i Trondheim og Geir Arne Hjelle i Oslo. I sommer skal Kodeklubben Trondheim, men god hjelp fra Sparebank 1 SMN og Studentmediene i Trondheim, gjøre sidene enda bedre og materiellet enklere tilgjengelig for både selvstudier, veiledere og lærere!

Kodeklubben Trondheim har inngått et samarbeid med Sparebank 1 SMN og iBok-fondet ved Studentmediene i Trondheim om midler til å ansette to studenter til å jobbe fulltid i sommer med å utvikle materiell for Lær Kidsa Koding. De to studentene som er ansatt til å gjøre denne jobben er Arve Seljebu og Ole Kristian Pedersen, hvor begge er meget aktive i Kodeklubben Trondheim. De har også publisert artikler på kidsakoder.no, i form av “Nasjonalt samarbeid om kodeklubbens oppgaver” og “Hvordan lære programmering på egenhånd”.

Dette arbeidet vil i hovedsak gå ut på å gi Kodeklubbens oppgavesider, kodeklubben.github.io, en bedre struktur, samt å utvikle nye oppgavesett som kan brukes av kodeklubber. I tillegg kommer de til å jobbe med vår nye arena kodeiskolen.github.io, som blir en arena for lærere å finne programmeringsoppgaver som kan knyttes til læreplanmål i skolen, og dermed lettere bli tatt i bruk i undervisning.

Men hvorfor får vi støtte til dette? Jo, det er selvfølgelig fordi de ser stor verdi av vårt arbeid og ønsker å bidra til å skape verdi.

“SpareBank 1 SMN yter årlig betydelige beløp til allmennyttige formål som kunnskapsmiljø, næringsutvikling og frivillig sektor. Vårt mål er å stimulere til en bærekraftig utvikling og bidra til at vårt markedsområde blir et enda mer attraktivt sted å virke og bo. Vi søker derfor samarbeidspartnere med gode ideer, og som har vilje til å gjennomføre, og tæl til å ferdigstille gode allmennyttige tiltak og prosjekter.”

Årsaken til at vi støtter dette er at vi mener at alle unge bør ha kjennskap til programmering, da dette er allmennyttig basiskunnskap på linje med engelsk, norsk og mattematikk. Kunnskap om systemer og programmering vil være nødvendig for alle i ett samfunn hvor det meste vi omgir oss med vil henge sammen i nettverk, snakke sammen og la seg styre av datamaskiner. Disse ferdighetene vil være avgjørende både privat og i ett stort spekter av dagens og morgendagens jobber.

 

iBok.no utvikles av frivillige ved Studentmediene i Trondheim, og ble en del av organisasjonen gjennom en overtakelse av Student Media AS i 2013. I den forbindelse ble det opprettet et eget iBok­-fond, som mottar en tredel av inntektene til iBok.no hvert år.

Formålet med fondet er å fremme merkevaren iBok, samtidig som man fremmer innovasjon og entreprenørskap blant studenter, eller gir en vanskeligstilt gruppe en mulighet de vanligvis ikke ville fått.

 

Vi takker for støtten og gleder oss til å se resultatet av arbeidet!

 

last ned (1)