I Bergen skjer det mye spennende for tiden. Kodeklubben Sandsli har hatt mange ulike kurs det siste skoleåret. Vi inviterte Skolebyråden og fagavdelingen i Bergen kommune  til vårt Scratch-kurs på SFO like før påske. I etterkant av kurset hadde vi et veldig godt møte om hvordan vi kan jobben sammen for få programmering inn som en integrert del av undervisningen. 

Tilgang på instruktører har vært en stor utfordring for å kunne starte opp Scratch-kurs på skoler. Det er derfor svært gledelig at vi nå ha inngått en samarbeid med Høyskolen i Bergen, hvor vi har etablert kontakt med studenter fra Dataingeniør-linjen som ønsker å undervise i Scratch og etterhvert mer videregående kurs også. Via vår facebookside Lær Kidsa Koding Bergen har vi lagt ut informasjon om at vi kan videreformidle instruktører og all nødvendig informasjon som trengs for å starte opp med Scratch-kurs, og så langt har vi etablert kontakt med 15-20 skoler i Bergensområdet som ønsker å starte opp. Noen skoler har allerede startet opp nå i vår, og resten planlegger å starte opp fra høsten. Vi har fått en liste over alle skoler i Bergen, og jobber også aktivt inn mot skoler der vi har kontaktpersoner for å få i gang Scratch kurs. Noen skoler tar dette direkte inn i undervisningen, andre tilbyr kurs via SFO eller på ettermiddagstid.

Vår ambisiøse målsetning er at alle skoler i Bergen skal delta på Kodetimen i desember.

Herdis Moldøen holdt et flott innlegg for ODA-Nettverk i Bergen nå i mai. Hun fortalte om LKK og alle de ulike aktivitetene som Biblioteket i Bergen arrangerer. Vi oppfordret ODA nettverkets medlemmer til å hjelpe oss å få med alle skolene i Bergen, enten ved å starte opp egne kodeklubber, formidler kontakt med lærere/FAU etc. ODA nettverket består av kvinner med tilknytning til IT bransjen, så her er det mange flinke damer som kan hjelpe oss videre.

Vi har også blitt kontakten av Bergen Filharmoniske Orkester som er interessert i å lage et samarbeidsprosjekt med oss til neste år. Dette er forløpig en ganske løs ide, men har allerede fått mange gode tips til ting vi kan få til.

Vi planlegger også en lærerkonferanse i samarbeid med Høyskolen i Bergen til høsten. De siste detaljene er enda ikke helt på plass, men vi håper å nå ut til mange lærere, og på den måten få enda flere skoler til å ta i bruk programmering i undervisningen.