Utgangspunktet før sommerferien var over var å sette opp et allsidig program både for å se hva som fungerte på kodeklubben, samt hvilke temaer deltakerne synes var spennende å lære om. Totalt  siden sommeren har vi hatt 2 kvelder med Scratch, 2 kvelder med Arduino og elektronikk, samt 2 kvelder med HTML og CSS. Oppmøtet har vært størst på HTML kveldene, og lavest på Scratch kveldene.

Alt materiale som er gjennomgått på Lambertseter kodeklubb sine kodekvelder er godt dokumentert på nettsiden Kodegenet.no. Målet med det er å gjøre det enklere for andre kodeklubben å gjenbruke materialet, samtidig som det fungerer som en ressurs både for de som har deltatt på kodeklubben og for de som ikke har mulighet til å ta turen til Lambertseter.

Dersom du ønsker å delta på noen av kodekeklubbene på Lambertseter, finner du mer informasjon om kodeklubben, kodekveldene og påmelding på Kodegenets nettsider.

Alle kodekveldene fra Lambertseter er tatt opp som screencasts. Disse kan du se under!

Scratch

De to scratch kursene hadde henholdsvis 12 og 5 deltakere, med en snitt alder på ca 10 år. Målet med de to kodekveldene var å skrive et lite spill hvor en katt skulle prøve å fange en mus. Musen beveger seg fritt rundt på brettet inntil katten nærmer seg, hvor den da forsøker å løpe unna. I løpet av det andre kurset la vi inn tre musehull som musen kunne løpe inn i for å slippe unna katten.

Scratch materialet finner du her

Under kan du se video-opptakene av materialet vi gikk gjennom.

Arduino

De to Arduino kursene hadde henholdsvis 14 og 9 deltakere, med en snitt alder på ca. 12 år. Målet med de to kodekveldene var å lære hva en mikrokontroller er, og hvordan man kan programmere den. Samtidig var målet å lære litt om forskjellige elektroniske komponenter som lysdioder, knapper, transistorer og motorer, samtidig som vi kobler sammen disse til kretser vi kan styre og lese fra ved hjelp av Arduinoen.

Arduino materialet finner du her

Under kan du se video-opptakene av Ardino kodekveldene.

HTML og CSS

De to kodekveldene med HTML og CSS var satt opp på påfølgende kodeklubber, som jeg tror skapte litt bedre sammenheng i kurset totalt sett. Her var det hele 19 deltakere på første kodeklubb og 15 deltakere på andre kodeklubb.

Målet med kodekveldene var å lære det aller mest grunnleggende innenfor HTML og CSS for å få opp en enkel nettside med en header, et hovedområde, et sett med linker og en footer. Vi gjennomgikk de HTML elementene og den CSS koden vi trengte for hvert av eksemplene.

HTML materialet finner du her

Under kan du se video-opptakene av HTML kodekveldene.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar