Først og fremst ønsker vi å takke alle som har lagt ned så mye innsats og skapt så mye verdi på kort tid. Vi er veldig stolte av hva alle har fått til, og vi blir helt ydmyke når vi tenker over hvor mye tid og krefter folk legger ned over hele landet. Den viktigste erfaringen er kanskje at det nytter å gjøre det vi gjør. Vi har nådd ut til tusenvis av barn og kanskje et par hundre lærere på mindre enn et år, det er ikke dårlig!

Vi skal være stolte, men jobben er ikke ferdig. Veien til ordentlig innpass i skolen er lang, og det er plass til mange flere kodeklubber i dette landet.

Noen høydepunkter fra året

Etter at vi startet å samle folk 27. februar, hadde vi en kickoff 2. april der vi fikk ministerbesøk. Dermed var vi i gang med kodeklubber, foreldre-og-barn aktiviteter og samarbeid med skoler over hele landet. Allerede 11. juni hadde vi vår første konferanse for barn. Noen ildsjeler blant lærere skjønte at informatikk er verdifullt for barna, og startet med å planlegge undervisning i skolen. Det ble arrangert sommerskoler, og for å hjelpe lærerne arrangerte vi et kurs i august. Senere på høsten økte aktivitetene med kodeklubber, samarbeid med biblioteker, og vi arrangerte vår første konferanse for lærere. Mye bra opplæringsmateriale er blitt oversatt, og vi har testet materialet på barn – som liker det de får. Helt på tampen av året kom den største suksessen: Kodetimen! Kombinasjonen av hjemlige ildsjeler, og det faktum at vi fikk lov til å oversette mye av infomateriellet fra code.org, førte til at over 5000 elever på over 80 skoler fikk prøve å kode en time. Dette førte igjen til mye medieoppmerksomhet, og vi ble sågar nevnt fra stortingets talerstol. Undervisningsministeren har også lovet oss at vi skal få gi han en kodetime.

Dette var NOEN av høydepunktene. Det har skjedd så utrolig mye at vi rett og slett ikke får plass her: I Bodø. I Narvik. I Halden, Bergen, Stavanger, etc., etc. Og det er kanskje det største høydepunktet: At folk engasjerer seg og skaper verdi lokalt. At folk skjønner at det er viktig at barna våre blir i stand til å skape med digital teknologi i stedet for å kun være forbrukere.

Suksessfaktorer

 • Vi har en god sak.
 • Folk som allerede gjorde en stor innsats, forente krefter
 • Vi er et nettverk tuftet på et sett verdier, ikke en organisasjon
 • Vi har evnet å lage ferdige opplegg (kodetimen, kodeklubben), som folk lett kan iverksette i sitt nærmiljø

– og noen erfaringer

 • Nettstedet er nøkkelen til suksess. Og det trenger en overhaling. Spesielt kodeklubben-delen. Vi ønsker å kopiere engelske Code Club sin suksess med å enkelt la folk melde seg som instruktører og tilby lokaler. Kjenner du noen som kan lage en søke-app i WordPress?
 • Det er så mange frivillige og så mye energi, at bremsen har vært kapasiteten til å koordinere innsats, spre informasjon og koble folk. Derfor trenger vi mer ressurser til dette. Kjenner du noen som er raus og flink til å koordinere?
 • For å skalere må konsepter være riktig dokumentert. Kodetimen og Kodeklubben er gode eksempler. Her ligger det en oppgave og venter når det gjelder skoleverket. Her trenger vi noen som kan systematisere dette. Et studentprosjekt? Hovedoppgave?
 • Nettstedet fungerer bra som en informasjonshub, men lokale grupper fungerer best når de kommuniserer via facebook eller meetup
 • I skoleverket er rammebetingelsene utfordrende. Det er lite støtte i læreplaner, lærerne må få nødvendig videreutdanning. Dette er en av de største utfordringene på veien til å innføre informatikk i skolen
 • Vi har til en viss grad kommet på den politiske agendaen, men her er det lang vei å gå, og vi håper at bransjeorganisasjoner, politikere, fagforeninger og andre nettverk kan hjelpe til med å få det opp på agendaen
 • Vi er best og oppnår mest når vi fokuserer på å konkret handling, på arrangementer for barn og unge uansett om de er i skoletiden eller fritiden

Veien videre

Med disse erfaringene under vesten har vi noen tanker og ambisjoner for 2014:

 • Den løse strukturen vi har har vært fruktbar, men på noen områder kan det være fordelaktig med en strammere organisering.
 • Vi vil jobbe videre med å lage lett gjenbrukbare løsninger, så det blir enda enklere å starte lokale initiativ i tråd med verdiene våre
 • Oversettelsene må vedlikeholdes og oppgraderes. I tillegg finnes mye godt materiale som kan oversettes og tilrettelegges på norsk. Vi vil fortsette å arrangere oversetterdugnader
 • Vi vil fortsette å samle erfaringer for å tilby råd og hjelp til å velge mellom forskjellige apper, tjenester, språk, osv.
 • Vi skal sørge for at det kommer mange flere Kodeklubber
 • Vi må få barn fra alle samfunnslag med på koding. Det er lett å nå de som bor i strøk med ressurssterke foreldre, men vi må også nå de andre. Dette understreker behovet for å få informatikk inn i skolen.
 • Det finnes etterhvert mange barn som har sine egne kodeprosjekter, mange er blitt flinke. Vi ønsker å ha arrangementer for viderekomne barn også
 • Vi vil nok gjøre nettstedet avgrenset på noen felter (lokale grupper), og styrket på andre (informasjon til skoler, kodeklubber, undervisningsmateriell, forum)
 • Vi er allerede i dialog med en aktør i næringslivet, og kommer til å be om flere støttespillere fra næringslivet for å finansiere en koordinatorfunksjon, nettstedet, og reklamemateriell
 • Vi må få systematisert og dokumentert de undervisningsoppleggene som har fungert for skoler, slik at flere kan ta dem i bruk
 • – Når dette er gjort, kan lokale bedrifter “adoptere” skoler og følge dem opp på en ordentlig måte
 • Vi skal ha en “nasjonal meetup” omtrent på årsdagen for kickoffen vår i april. Der ønsker vi å invitere folk fra hele landet slik at vi kan dele erfaringer og identifisere viktige oppgaver fremover
 • Generelt skal vi ikke starte så mange nye konsepter, men heller viderebringe de vi har, og gjøre det enkelt å reprodusere dem. Suksesser som Kodetimen og lærerkonferansen skal selvfølgelig bringes videre
 • Om vi får nok frivillige ønsker vi å satse sterkere på sommerskoler

Om vi klarer alt det som står over? Det betinger jo at noen vil være med på dugnad. Vi har folk som gjør mye, men trenger fler til å løfte sammen. Bli med på dugnaden: Delta i eller skap en lokal gruppe, eller opprett en kodeklubb!

Til slutt: Vi har et par overraskelser på lager. Vi har fått med oss noen viktige støttespillere og partnere som kommer til å gi saken et løft. Men dette får du vite mer om senere i 2014.

Helt til slutt ønsker vi deg et godt nytt år, og ser med glede frem til å fortsette med å lære kidsa koding i 2014.

Hilsen Helge Astad, Torgeir Waterhouse og Simen Sommerfeldt

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] hva som har skjedd hittil både i Oslo og resten av landet. Du finner mye av dette i vår nyttårshilsen. Deretter fortalte hva som er viktig nå […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar