Som tidligere annonsert holdt vi 12. august et kurs for lærere som skal undervise 

Her finner du også videopptak fra kursene! Spør oss om du trenger å få presentasjonene

Tilstede på kurset var det lærere fra Bakås skole, Bjørnsletta skole, Ellingsrud skole, Hundsund skole, Tveten ungdomsskole og Lindeberg skole. I tillegg var Senter for IKT i utdanningen der, samt elever som skulle hjelpe deltakerne å lære Scratch.

Kurset ble hold i regi av skolegruppa vår.

Først på programmet var førstelektor Roger Antonsen som fortalte om viktigheten av å få programmering inn i skolen. I dag finnes koder og programmering over alt, og det er viktig at flere forstår hva det handler om. Digital kompetanse handler ikke om å være forbruker. Å bruke datamaskiner er noe annet enn å forstå dem. Det er ikke sikkert du forstår det selv om du tror det. Han sammenlignet det med å skrive vs å lese. Det å skrive gjør deg i stand til mye mer enn bare det å kunne lese. Du må gjøre det selv. Vi må skape rom for å lære.

http://youtu.be/bw-5n3Ww6s4

Hvorfor skal barna lære programmering?

 • De lærer systematiskt tenkning, ressonering og  debugging
 • De får en større og bedre forståelse av den verden vi lever i
 • Det gir dem muligheter til å uttrykke seg, være kreative
 • De lærer å lage noe selv. Det krever innsats, men de får igjen for det.
 • Det binder fag sammen. Tverrfaglig.
 • De får forståelse for matte og abstraksjon.

Du kan også se denne videoen som code.org la ut på sine sider.

Neste på programmet var PED SMIA ved Øystein Imsen og Bjørn Sør-Reime Erga

De har begge erfaring med å bruke Kodu i undervisningen. De sier at når man skal lære bort programmering, må man begynne med fantasien og gjøre den om til koding.

Når vi skal ta inn programmering i skolen, er kjønnsperspektivet er viktig. Det handler ikke bare om hvordan man lærer, men også om identitet. Vi må gjøre det interessant for jentene. I andre fag, sliter man for å få med de svake gutteleserne. Her må man jobbe med å få med jentene med.

De ga en innføring i begrepet Ludologi, som er studien av spill. Faget springer ut fra IKT-fag, litteraturvitenskap og sosialantropologi. Programmering er tverrfaglig, med en humanistisk vinkling. Man må se på energien som finnes i spill, og dra over i skoleverden. Lek og spill er en forutsetning for sivilisasjonen. For å stimulere elevenes indre motivasjon, må ønsket om å lykkes må være større enn angsten for å mislykkes.

 • Spilldidaktikk handler om å utnytte og tenke rundt ulike knagger:
 • Som lærer må du slippe løs elevene og bruke dem som de ressursene de er.  La elever være superbrukere og hjelpe til.
 • Du må som lærer være fleksible, og være deg selv. Ikke la andre fortelle deg hvem du er.
 • Du må ha god kjennskap til mediet.
 • Du må tenke tverrfaglig.

Når det gjelder læreplaner er det viktig at man rydder i begrepsbruken. Det er mange ulike begreper ute og går. I tillegg er det viktig  ta en diskusjon rundt læreplaner. I dag har målstyringa tatt over. Det er mål for hva elevene skal lære, noe som innebærer en tanke om at man som politiker kan bestemme hva en elev skal lære. Læreplaner handler om forhold mellom samfunn og skole, hva vil vil med skolen, individ og fellesskap.
Læreplaner har tre funksjoner: styringsfunksjon, pedagogisk funksjon, informasjon.

Videre stilte de spørsmålet: Hva er en lærer? Er det kontroll som er nøkkelordet? Som en parkeringsvakt som passer på at elever står på riktig sted? Man fester lapper på dem (karakterer) og rapportere oppover. Dette er økonomens, administratorens og juristenes definisjon av kontroll. Lærer bør heller sammenlignes med en håndverker, som blir evaluert etter hvor bra jobb man gjør. Blander man håndverkeridealet med kunstneridealet, er man nærmere der man bør være. Du som lærer må finne din indre motivasjon. Definere ditt klasserom, dine elever, din verden.

Det er ikke alltid man har kontroll i klasserommet selv om man tror det. For å få kontroll, må du gi fra deg kontroll.

Presentasjonen finner du her (online Prezi)

Torbjørn Skauli ga oss en introduksjon til SCRATCH

Det er et ikonbasert programmeringsverktøy som kjøres i nettleseren.  Vi testet ut og hadde også med elever som hjalp oss med å lære dette. Programmet er forholdsvis enkelt å lære, og du kan klare å programmere enkle ting i løpet av et par skoletimer. Introduksjonsvideoer og manualer til programmet, finner du her. 

Torbjørns presentasjon finner du her.

På slutten av dagen var det diskusjon på hvordan man kan bruke Scratch i undervisningen, og forslag til konkrete oppgaver man kan begynne med i undervisningen nå i høst. Et par forslag var:

 • Lage spill til hverandre for å hjelpe til å ta gange-sertifikat.
 • Lage animerte julekort som man sender til hverandre.
2 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] undervisning i skolen. Det ble arrangert sommerskoler, og for å hjelpe lærerne arrangerte vi et kurs i august. Senere på høsten økte aktivitetene med kodeklubber, samarbeid med biblioteker, og vi […]

 2. […] Her er Lær kidsa kodings eget resymé fra dagen: https://www.kidsakoder.no/2013/08/15/resyme-fra-kurs-for-laerere/ […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar