Den 26. juni var en entusiastisk gjeng samlet i lokalene til Dataforeningen i Oslo. Det er allerede gjort mye arbeid med læreplanene for fjerdeklasse og for valgfaget “Teknologi i praksis”. Nå satte vi oss ned for å se hva vi trenger for å få en god start.  Et stykke ut i møtet hadde vi avtalt en Skype-samtale med Sue Sentance, som er sentral i vårt engelske forbilde “Computing at School“.

planmøte for lærenettverket høsten 2013

Deltagere

Kristoffer Pedersen, konsulent i Accenture og entusiast
Francis D´Silva, seniorkonsulent i Accenture og i lederteamet for lærernettverket
Øystein Gulbrandsen, Teleplan Consulting og engasjert pappa
Frode Thorstad, ass. rektor ved Bjørnsletta skole
Bjørn S. Erga, Lærer ved Ringstabekk og frontfigur i KoduCup og Pedsmia
Eirik Haugberg, asst. rektor Ellingsrud skole
Asgjerd Halseth, rektor Bakås skole
Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet og koordinator for Lær Kidsa Koding!
Roger Antonsen, førstelektor, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Torbjørn Skauli var på reise i USA og kunne ikke delta, men har gitt solide innspill.

Planen for høsten tar form

Francis dro oss gjennom den første delen ved å konkret gå inn på planene for høsten. Vi identifiserte hvilke huller vi har i planene og noterte oss hva som må gjøres for å fylle dem.

Prosjektplanene og kladdene blir vedlikeholdt i et samarbeidsverktøy administrert av Francis. Resultatene blir lagt ut i skolegruppa på kidsakoder.no slik at alle skoler kan bruke dem.

Noen hovedpunkter fra diskusjonen:

  • Aktivitetsplan: Målene for hver skoletime må være tydelige. Vi fyller ut tema, hvem som bistår, og forberedelser for hver aktivitet
  • Lærere må få tilstrekkelig opplæring før oppstart
  • Et forslag er å kontakte lærerhøyskoler: Lærerstudenter har mulighet for praksisplass, og da får de lære datavitenskap samtidig
  • Universitets-studenter kan være interessert i å undervise, og vi kan prøve å få sponset dette fra bedrifter
  • Flere IT-selskaper (Accenture m.fl.) har dyktige utviklere som har sagt at de kan bistå som eksperter som kan lære opp lærerne
  • Vi må jobbe videre med å få tak i nok laptoper til skoler som ikke har det. Dette kan tilveiebringes gjennom å samle inn utrangerte laptoper fra bedrifter

Videre gjennomgikk vi hva som må til for å lage gode læringsmål og sørge for at opplegget blir så fullstendig som mulig. På den måten kan lærere ha en trygg ramme å forholde seg til, samtidig som det er rikt spillerom for individuell kreativitet om de føler at de mestrer dette.

Roger fremhevet at læringsmålene bør understøtte de konkrete aktivitetene og at læreplanene må tenkes nøye gjennom. Her henviste han til College Boards CS Principles, som har gjort et grundig arbeid med å definere konkrete læringsmål innenfor temaer som kreativitet, abstraksjon, data, algoritmer, programmering, internett og samfunnsmessig påvirkning.

Kurs for lærere 12. (og kanskje 13.) august hos Bouvet i Oslo

Et viktig tiltak er å arrangere et kurs for lærere. Dette vil være åpent for som skal undervise i programmering, og andre som er engasjert i opplegg rundt undervisning i skolen. Vi har allerede mye konkret på plass for dette kurset, og vil ha med oss kapasiteter som Øystein Imsen, Bjørn S. Erga, Torbjørn Skauli, Roger Antonsen m.fl. Vi tar sikte på en dags varighet, men ønsker å holde muligheten åpen for å utvide med en dag til.

Vi kom også inn på at vi bør etablere instruksjonsvideoer slik at lærere som ikke kan delta på kurset, likevel kan få ta del i kompetansehevingen. Vi kommer til å annonsere dette kurset med påmelding i skolegruppa her på kidsakoder.no. Se link nedenfor. Om du er interessert i å delta, oppfordrer vi deg til å melde deg inn. Fortell også andre lærere om denne muligheten!

Dialog med de som har kommet lenger enn oss

IMG_2337

Deretter fikk vi med oss Sue Sentance på Skype. Sue har vært med lenge i CAS, og kunne besvare mange av spørsmålene som oppsto i møtet.

Skjermbilde 2013-05-20 kl. 23.04.15

Sue viste oss mye nyttig informasjon på hjemmesiden deres. Og som kjent har alle norske lærere anledning til å melde seg inn og få oversette alle læringsopplegg som brukes i hele England

Etter møtet sender hun oss mye essensiell dokumentasjon fra det engelske skoleverket, hvor programmering nå har blitt innført flere steder. Dette kommer vi til å laste opp til gruppa slik at vi kan sammenligne med norske forhold og tilpasse det. Med andre ord: Vi får lov til å ta del i all deres kunnskap om å innføre programmering i skolen. Dette kan spare oss for måneder med hardt arbeid.

Sue har også utviklet “Python School“. Her finnes veiledninger, eksempler, videoleksjoner, m.m.

Om du er lærer og ønsker å ta del i dette, oppfordrer vi deg til å melde deg inn i skolegruppa her!

Jobber du i skoleverket? Bli med i gruppa!

Vi kommer til å legge opp alle læreplanene som blir produsert der, og på den måten kan lærere over hele landet kan ta dem i bruk lokalt – og diskutere hvilke utfordringer de møter i forumet.

I England er tilgang til CAS begrenset til lærere, siden fasit til oppgavene også distribueres der. Her i Norge løser vi dette gjennom å begrense tilgang til skolegruppa på til lærere og de som hjelper til fra næringslivet.

oOo

Alt i alt var dette et veldig oppløftende møte. Det er veldig trygghetsskapende å få så god hjelp fra en sentral pådriver i en nasjon som har kommet lenger enn oss på veien til å innføre programmering i skolen.

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Noen ildsjeler blant lærere skjønte at informatikk er verdifullt for barna, og startet med å planlegge undervisning i skolen. Det ble arrangert sommerskoler, og for å hjelpe lærerne arrangerte vi et kurs i august. Senere […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar