20120605_142501_1026_epost

Roger Antonsen jobber som førstelektor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han fullførte sin doktorgrad i logikk, innenfor området bevisteori og automatisk resonnering, i 2008 og er kjent som en entusiastisk og engasjert foredragsholder med mange interesser. Han brenner for god populærvitenskapelig formidling av matematikk og informatikk og er ansvarlig for en rekke prosjekter:

    • Åpen sone for eksperimentell informatikk (http://sonen.ifi.uio.no/), UiOs eget makerspace og kreativt prosjektrom, studentlaboratorium og prosjektbasert møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter.
    • Smarte sjongleringsballer (http://smarteballer.no/), et formidlingsprosjekt for å skape engasjement og interesse for matematikk og informatikk.
    • Oslo Mini Maker Faire (http://oslomakerfaire.no/), Nordens første Maker Faire, en festival for skapende mennesker.

I de siste tre årene har han vært en forkjemper for bruk av åpne programmeringsomgivelser som Arduino, NetLogo, Processing og Scratch, og har holdt en rekke kurs og foredrag om bruk av disse. I tillegg underviser han bachelorstudentene på Institutt for informatikk i kurset INF1080 – Logiske metoder for informatikk, et kurs i grunnleggende matematiske metoder for informatikkstudenter.

20130124_135721_2267_epost

Roger kommer rett fra The Gathering i Vikingskipet i Hamar, hvor han har vært sammen med over 40 studenter og ansatte og representert Universitetet i Oslo og Institutt for informatikk. Her holdt han blant annet foredragene Skjønnheten og gleden ved informatikk, en demonstrasjon av Processing, Scratch og NetLogo, alle programvareomgivelser som oppmuntrer til eksperimentering og læring av programmering, og Vær en oppfinner med Arduino, om prototypeplatformen Arduino.

Roger har sagt at han gjerne kan tenke seg å være med på å arrangere treff og holde foredrag og workshops i Oslo-gruppa. Han håper at Lær Kidsa Koding kan bidra til at informatikk, inkludert programmering, blir en del av læreplanen på alle trinn av grunnskolen og videregående skole. I dag er det ingen grunn til å ikke gjøre det, sier han.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar