Vi har nå fått et nytt medlem i gjengen – og danner med dette en egen skolegruppe. Andre medlemmer i gruppa blir i begynnelsen Torbjørn Skauli og Francis D´Silva. Vi overlater til gruppa selv å beskrive seg selv i en senere artikkel. Hvis du har relevant kompetanse og ønsker å bli med – så ta kontakt med oss!

Kristoffer

Kristoffer Ryeng er utdannet sivilingeniør i kommunikasjon og mikroelektronikk ved Universitetet i Tromsø og PPU fra Høgskolen i Buskerud. Han har jobbet i videregående skole siden 2008, de senere årene primært med undervisning på IKT-servicefag. Høsten 2012 begynte han som IKT-lærer på Bleiker vgs. Tett samarbeid med næringslivet har vært sentralt i arbeidet på IKT-servicefag, og Bleiker vgs samarbeider nå med mange store aktører i bransjen. Kristoffer engasjerer seg på mange fronter innen IKT-faget, og nå også i Lær Kidsa Koding!

Kristoffer og Bleiker vgs jobber for å gjøre IKT-fag til eget utdanningsprogram og utvide omfanget til to år i skole og påfølgende to år læretid. Innholdet skal tilpasses hva en lærling og fagarbeider faktisk kan bli satt til å jobbe med i en virksomhet. Det skal legges stor vekt på at det skal være en linje der man faktisk _lærer_ noe som IKT-bransjen har bruk for – som bl.a. innebefatter drift av bedriftsnettverk og servere/arbeidsstasjon, programmering og databaseutvikling samt support.

Mange ungdommer ønsker å programmere og jobbe med avanserte datasystemer, men det er ganske begrensede muligheter i dagens skole. Kristoffer håper involveringen i Lær Kidsa Koding skal bidra til å gi knytte den videregående IKT-utdanningen tettere til næringslivet, og at man får et ordentlig utdanningstilbud for IKT-interessert ungdom der man kan jobbe virkelighetsnært og tett på næringslivet gjennom hele utdanningen!»

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar