Beathe Due, Torgeir WaterHouse og undertegnede var på fremleggelsen av regjeringens digitale agenda v/ statsråd Rigmor Aasrud
Mot slutten var det åpent for innspill fra salen, og jeg holdt en appell der jeg inviterte alle i salen til å delta i dugnad for å bedre barnas digitale kompetanse  – og inviterte til møter i fire norske byer den 2. april.
IMG_1937
Agendaen blir lagt ut her: www.regjeringen.no/digitalagenda
Hun skal fremlegge den i statsråd klokken 11 (altså nå)
Dette er hva jeg klarte å rable ned av hva hun sa (med forbehold om feil!):

Først understreket hun IKT´s betydning for vekst og verdiskapning

Hun sa at 50% produktivitetsveksten i EU tilskrives IKT og internett
21% av BNP veksten 2004-2009 kan tilskrives internett
Hvis vi er ganske konservative, men sier 10% av veksten i fastlands-BNP tilskrives IKt så betyr det 17 mrd i 2011.
Bruken av IKT på mange samfunnsområder skaper gevinsten for samfunn.
IKT kravene i andre sektorer bidrar indirekte til IKT sektoren
IKT sektoren er stor, og voksende med høy verdiskapning.
74000 ansatte i næringen, mer enn i landbruk og fiske tilsammen.
Verdiskapningen er mer enn 1 million per ansatt, det er mer enn 50% mer enn gjennomsnittet. Så det er en bransje som bidrar veldig mye til den generelle økonomien.
Så derfor skal det være en kilde til vekst i årene som kommer.
Gjennomsnittskostnaden for en industriarbeider er 64% høyere enn OECD land. Så vi må være produktive for å kunne konkurrere
Så vet vi at IKT sektoren er en viktig leverandør både til næringslivet og offentlig sektor.
Den meldingen de legger frem bidrar til at det norske samfunnet evner å utnytte og tar i bruk IKT i årene som kommer.
Så agendaen:
  • Vi står inne i en digital revolusjon. Hvis vi sammenligner med hva som skjedde under den industrielle revolusjonen var ikke forandringen så rask som den er nå.
  • Hva har skjedd siden 2006? 95% er på nett, vi har fått smarttelefoner, facebook og twitter, vi drar kortet 1.5 mrd ganger i året. BankID godkjent som offentlig ID, fra 2015 skal all kommunikasjon mellom det offentlig og private skal gå digitaelt Omsetning for streaming og nedlasting er høyere enn CD
Digitale skiller: 270.000 ikke på nett i dag. Det skal halveres på fem år. Seniornett har gjort en kjempejobb.
Så pratet hun veldig mye om bredbånd. og legging av fiber. Det gjengir jeg ikke her.
Verdiskapningspotensiale:
  • Næringsliv og handel
  • Digitalt innhold og viderebruk
  • Helse og omsorg
  • IKT og klima
  • Offentlig sektor
Målet er at næringslivet skal bli ledende i å bruke digitale forretningsprinsioper, betalingsmåter og innovative, sikre og effektive systemer også i nettskyen. Det å stimulere handel er vitkig.
Så er det grep for å komme i gang med efaktura. Og slippe å taste inn laange KID nummer.
Skytejenester: De skal lage standardavtaler for offfentlige og private skytjenester slik at kundene skal føle seg trygge på at det de gjør er i samsvar med lovverkeet. Når det etablerer en politikk for skytjenester mener de at dek anbruke ressursene mer effektiv
Verdiskapning på digitalt innhold. Norge skal bli et foregangsland i bruk av digitalt innhold. Det er mye å hente på å få flere offentlige etater til å legge ut egnede data til viderebruk. De har etabler data.norge.no, Og lisens for bruk av offentlige data
Så la de fram i fjor noe om digital forvaltning og elektronisk ID og digitale postkasser. Og igjen: husk at innen 2015 skal all post fra det offentlige til private og næringslivet over til digitalt. Så løp hjem og oppdatér programmene deres! Kun de eldste og handikappede slipper.
Utdanning og IKT og forsknig
Antallet studenter er halvert. De har 3000 studieplasser i utdanningen, men alt for få søkere.
Så var det Kommentarer fra IKT-næringen
Anita K. Traaseth (HP), Jan Grønbech (Google), Gaute Engbakk (Creuna), Toril Nag (Lyse), Halvor Walla (Software Innovation)
I Toril Nags innlegg etterlyste hun mer satsing på IKT i grunnskolen, hvorpå hun nevnte Lær Kidsa Koding!
Helt til slutt var det åpent for innlegg fra salen, og mange kom innom utdanning. Det var da jeg fikk mikrofonen og kom med min oppfordring (se øverst)
1 svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar