Oversikt over lokale grupper: Hva skjer i ditt nærområde?
For deg som ønsker å profilere oss: Brosjyrer, plakater og grafisk materiell
Oversikt over hvem som koordinerer bevegelsen: Koordinatorer
Svar på ofte spurte spørsmål: FAQ
Sosiale medier: Facebook, Google+, Twitter, YouTube kanal

Formål

Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som ønsker at barn og unge skal være i stand til å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet, og at de skal oppleve det som like selvsagt å være kreative og skapende som brukere av teknologien. I tillegg til å øke den allmenne IT-forståelsen, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene ved å gi alle elever en mulighet til å lære programmering.

Verdigrunnlag

Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.

Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon.

Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi.

Her er vi deltagere i det samme prosjektet, og deltar som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører. Samtidig som vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.

LKK er en frivillig bevegelse, og alle deltagere og bidragsytere må til enhver tid vurdere sin habilitet. Oppstår det på noe tidspunkt usikkerhet om habilitet, ta kontakt med LKKs koordinatorer.

Organisering

LKK er et verdinettverk for alle i Norge som ønsker å lære barn IT, og være en arena for samspill, engasjement og lokale muligheter. Gjennom LKK skal de lokale ildsjelene og det lokale engasjementet styrkes og omsettes i konkrete aktiviteter og tilbud. LKK bistår de lokale aktivitetene og arrangørene som feks. lokale Kodeklubber, LKK hverken styrer eller regulerer de lokale initiativene.

På lokalt nivå tilbyr vi hjelp til å finne møteplasser og tilgjengeliggjøre lærerike og spennende veiledninger og kursopplegg på flere nivå og for et mangfold av teknologi.

LKK et frivillig nettverk av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet. Nettverket og tjenestene koordineres av Torgeir Waterhouse og Simen Sommerfeldt, og utvikles bla. vha frivillige arbeidsgrupper. Forøvrig er LKK summen av de aktivitetene som til en hver tid foregår rundt i landet.

Om du vil vite mer om filosofien bak hvordan vi gjør ting kan du lese denne bloggposten: Lunchprat med Vegard Kolbjørnsen: Hva slags forening er vi?