Konferanse med Intensivkurs og erfaringsutveksling for lærere og entusiaster 15. november

I år har den nystartede bevegelsen “Lær kidsa koding” (LKK) gitt en kraftsamling for programmering i skolen gjennom å mobilisere IT-bransjen og ildsjeler i og utenfor skolen til en koordinert innsats. Som del av dette arbeidet arrangerer LKK et kombinert intensivkurs og nasjonal konferanse om hvorfor programmering er viktig og mulig i skolen. Hensikten med arrangementet er å hjelpe lærere å starte undervisning i grunnleggende programmering på sin skole.

Konferansen er non-profit, og avgiften går til å dekke direkte kostnader med arrangemenetet. Foredragsholdere og arrangørerer jobber frivillig og gratis.

Merk at programmet et under utvikling! Det vil komme justeringer. Klikk på hvert enkelt punkt på agendaen for mer informasjon. Etter konferansen vil informasjonen oppdateres med eventuelle presentasjoner og andre resursser.

 • Tid: Fredag 15. november 2013, kl. 09.00–16.00, med sosialt treff etter konferanseslutt.
 • Sted: Ole-Johan Dahls hus, Universitet i Oslo, Blindern.
 • Etter konferansen har vi et åpent arrangement i et par timer med et påfølgende sosialt arrangement.
 • Deltakeravgift inkl. lunsj: Kr. 600,- eks. mva. for første deltaker. Kr. 400,- eks. mva. for øvrige deltakere fra samme skole/bedrift. (Avgiften faktureres i etterkant.)
 • Deltagerene vil kunne bruke eget utstyr i del 2. Vi har også gjort en avtale med Samsung, så de deltagerene som ønsker det kan kjøpe en laptop til sterkt redusert pris.
 • Oppdatert frist for påmelding er 12. november! Meld deg på nå!. Påmeldingen er bindende. Påmeldt deltager kan erstattes av annen deltager fra samme skole/bedrift. Påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Et tredelt program med åpen konferanse på kvelden

I den første delen snakker vi om hva Lær Kidsa Koding er og hvilke muligheter som ligger i læreplanene for å ta i bruk programmering og teknologi i skolen.

I den andre delen går vi praktisk til verks, og konferansedeltagerene lærer programmering med de samme oppleggene de selv kan ta direkte i bruk på egne skoler for å lære bort til både elever og kollegaer.

Kveldskonferanse for lærere og entusiaster: I den tredje delen utveksler både lærere og entusiaster erfaringer via lyntaler. Vi inviterer deg til å komme med forslag til lyntale på påmeldingssiden. Du trenger ikke å melde deg på der hvis du indikerer at du deltar på kvelden på skjemaet under.

Vi har lagt opp til at vi avrunder dagen med sosialt samvær.

Trykk på agendapunktene for å se detaljert beskrivelse

LKK-konferanse for lærere – del 1

09.10: Lær Kidsa Koding: hva, hvorfor og i hvilken kontekst inngår vi? – Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse, IKT-Norge

Torgeir er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge – IT-næringens interesseorganisasjon. Der jobber han med spørmsål og saker relatert til internett og internettbaserte tjenester. Han har også arbeidet mye spørsmål knyttet til opphavsrett og digitale medier og er en av initiativtakerne bak Kidsa Koder. Wikipedia gir et godt innblikk i hans karriere.

09.50: Perspektiver på informatikk og programmering – Roger Antonsen

Informatikk og programmering handler om mer enn koding, og vi tar en titt på det store bildet: fagets historie, hva som er essensen i informatikk og hvordan dette prosjektet kan bidra til bedre forståelse og allmenndannelse. Vi ser også på noen konkrete verktøy og teknologier som egner seg godt for undervisning, både for å lære bort programmering, men også for å skape forståelse og interesse for matematikk.

Roger Antonsen er førstelektor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i logikk, innenfor området bevisteori og automatisk resonnering, og er kjent som en entusiastisk og engasjert foredragsholder med mange interesser. Han brenner for god populærvitenskapelig formidling av matematikk og informatikk og er ansvarlig for en rekke prosjekter. I de siste årene har han vært en forkjemper for bruk av åpne programmeringsomgivelser som Arduino, NetLogo, Processing og Scratch, og han har holdt en rekke kurs og foredrag om bruk av disse.

10.30: Koding som en del av læreplanene og skolehverdagen – Kristoffer Ryeng

Hvordan kan man integrere koding i skolen i dag? Lær Kidsa Koding jobber med dette i forhold til to forskjellige tilnærminger – koding i fag og koding som fag. Læreplanene etter Kunnskapsløftet gir den enkelte lærer svært stor metodefrihet, og det er gode muligheter for å bruke koding aktivt i de fleste fag hvis man ønsker det.

Kristoffer Ryeng, Bleiker vgs

Kristoffer er lektor i IKT Servicefag ved Bleiker vgs og IKT-rådgiver for Akershus fylkeskommune. Han jobber aktivt for å gjøre den videregående IKT-utdanningen toårig og ta inn koding/database i faget, sammen med drift og support. Hans rolle i LKK er bl.a. å koordinere lærernettverket og støtte andre som jobber direkte mot skolene.

11.30: Lunsj

LKK-konferanse for lærere – del 2

12.30: Workshop 1: Scratch (Torbjørn Skauli, FFI)

Scratch er et programmeringsspråk som er utviklet for å være lett å lære. Det er svært anerkjent og kanskje det beste verktøyet for å formidle grunnleggende konsepter i programmering. Scratch brukes i undervisning på alle nivåer, fra barneskole til universitet. Scratch kan også brukes som fritidsaktivitet på linje med dataspill, for dem som “tenner” på programering. Scratch er en åpen og ikke-kommersiell programvare fra MIT-universitetet i USA, og er oversatt til norsk.

Målsettingen med denne sesjonen er at deltakerne skal lære å lage egne programmer i Scratch og lære om hvordan Scratch kan brukes i skolen. I kombinasjon med litt selvstudium vil denne sesjonen sette deltakerne i stand til å bruke Scratch i egen undervisning, så enkelt er det! Scratch er mest aktuelt i grunnskolen fra fjerde til tiende klasse, men kan også brukes i videregående skole.

Forberedelser: Gå til scratch.mit.edu, velg norsk språk og opprett en egen brukerkonto på Scratch. Gå gjennom startveiledningen “kom i gang med Scratch” og prøv deg litt fram på egenhånd.

Workshopleder: Torbjørn Skauli,  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Torbjørn er fysiker, forsker innen optikk og underviser et mastergradskurs i “kamerafysikk”. Han er også aktiv med forskningsformidling, blant annet som Lektor II. Torbjørn vedlikeholder norsk oversettelse av Scratch og har organisert Scratch-utstilling på mange arrangementer. Han støtter bruk av Scratch på flere skoler i Groruddalen.

Open Space

I Open Space har du muligheten til å diskutere ulike problemstillinger sammen med de andre deltakerne, uten en bestemt agenda utover temaet ved bordet. En erfaren LKK-er vil sitte ved bordet og fungere som ordstyrer og guru, men ordet er fritt og det er dere som bestemmer innholdet.

12.30: Workshop 2: Kodu – spillprogrammering og elektriske eventyr (Bjørn S. Erga, Ringstabekk ungdomsskole, PedSmia AS)

KoduGameLab er et spillprogrammeringsverktøy for barn og ungdom. I Kodu skaper du din egen verden, enten alene eller sammen med andre. Poenget er at det er du – spilleren – som lager digitalt liv og skaper dine egne regler, lover og rammer for hvordan spillet er.

Tenk deg alle gangene du har vært frustrert over mangler i dataspill du har spilt før… nå har du endelig sjansen til å rette opp alle andres feil og skape ditt eget drømmespill. Kun fantasien setter grenser.

Workshopleder: Bjørn S. Erga – er lektor ved Ringstabekk ungdomsskole, ludolog i PedSmia AS og General for KoduCup 2012-13

Pedsmia er en kunstfaglig og progressiv tenketank. Vår målsetning er å utvikle og aktualisere dataspill og spillprogrammering som skapende aktiviteter for læring. Du lurer gjerne på: Hvordan kan jeg bruke dataspill som læringsverktøy i skolen? Vi gir deg svarene.

 • Vi vil formidle dataspillets egenart som tverrfaglig og tverrestetisk aktivitet

 • Vi vil ta skolen inn i den digitale fremtiden ved bruk av spillprogrammering (koding)

 • Vi tror på ludologi og homo ludens – det lekende og lærende mennesket

Forberedelser: Gå til KoduGamleLab. Last ned og installer Kodu. Test og lek.

12.30: Workshop 3: Lær koding på Raspberry Pi (Olve Maudal, Cisco Systems)

Raspberry Pi er en billig, men kraftig, datamaskin som ble utviklet med formål å la barn lære seg programmering. Den ble lansert tidlig 2012 og ble en umiddelbar slager. Over en million enheter solgt det første året. Samtidig har det blitt utviklet enormt mye fritt tilgjengelig læringsmateriell og programvare. (http://www.raspberrypi.org/)

I denne sesjonen vil du lære å sette opp en Raspberry Pi og så vil vi demonstrere hvordan den kan brukes til å lære bort “ordentlig” programmering. Ingen forkunnskaper er påkrevd, men her skal vi bruke en teksteditor og jobbe på kommandolinjen. Her får du muligheten til å lære litt om både Python og C, begge er programmeringspråk som brukes mye i industrien.

Workshopleder: Olve Maudal, Cisco Systems

Olve er softwareguru i Cisco Systems hvor han jobber med utvikling av videokonferansesystemer. Tidligere erfaring inkluderer utvikling av mobile betalingsterminaler, banksystemer, og systemer for seismisk datainnsamling. Han holder ofte foredrag og kurs om programmering, embedded systems, programdesign, arkitektur og arbeidsmetodikk.

12.30: Workshop 4: Lær deg å programmere med Processing! (Roger Antonsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo)

Processing er et språk og utviklingsmiljø som gjør det enkelt å komme i gang med programmering. Det ble opprinnelige laget for kunstnere og designere, og det gjør det enkelt å lage interaktive, grafiske programmer. Målet for denne sesjonen er å gi en enkel introduksjon til Processing og gå gjennom noen viktige begreper innenfor programmering, som variabler, datatyper og funksjoner. (Hvis det blir tid, så kommer vi også til å snakke om koordinatsystemer, input fra tastatur og mus og eksterne biblioteker.)

Det blir vekt på praksis i kurset, med mange eksempler, så alle oppfordres til å laste ned og installere Processing på forhånd via http://processing.org/download/. Processing er basert på programmeringsspråket Java, så hvis du lærer deg Processing, så vil du lære deg litt om Java.

Workshopleder: Roger Antonsen, førstelektor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i logikk, innenfor området bevisteori og automatisk resonnering, og er kjent som en entusiastisk og engasjert foredragsholder med mange interesser. Han brenner for god populærvitenskapelig formidling av matematikk og informatikk og er ansvarlig for en rekke prosjekter. I de siste årene har han vært en forkjemper for bruk av åpne programmeringsomgivelser som Arduino, NetLogo, Processing og Scratch, og han har holdt en rekke kurs og foredrag om bruk av disse.

16.30: Nettverking og erfaringsutveksling med enkel servering

Vi tar en matbit og deler erfaringer

17.30: Åpen kveldskonferanse for alle

Etter lærerkonferansen har vi et åpen arrangement der du kan holde og lytte til lyntaler (korte uformelle presentasjoner på ti minutter). Vi oppfordrer deg som er lærer til å dele dine erfaringer: Bruk lyntale-skjemaet på innbydelsen til kveldskonferansen

19.00: Sosialt samvær

Påmelding: LKK-konferanse for lærere

 • Fyll ut følgende skjema. Vennlist oppgi alle som skal delta. "Rolle" er lærer/rektor o.l. Sporvalg er ikke bindende og kan endres senere, men vi ønsker å få en oversikt over hvor mange som velger hvert spor.

  Workshop 1: Scratch
  Workshop 2: Kodu – spillprogrammering og elektriske eventyr
  Workshop 3: Lær koding på Raspberry Pi
  Workshop 4: Lær deg å programmere med Processing!

 • FornavnEtternavnRolleE-postWorkshop 1, 2, 3 eller 4Være med på kvelden (ja/nei)? 
  Add a row


 • Kontaktperson
  Hvem skal vi kontakte vedrørende påmeldingen?
 • Er det noe vi bør vite eller du har lyst til å formidle? (F.eks. spesielle behov.)

Vi takker Dataforeningen for bistand med arrangementet og Universitetet i Oslo for å tilby lokaler.

logo
1-2-logo-universitetet-i-oslo

samsung-logo