This topic contains 8 replies, has 7 voices, and was last updated by Profile photo of Martin Lie Martin Lie 1 year, 9 months ago.

Referat fra gruppediskusjoner på kickoff 2.4.2013

 • Profile photo of Simen Sommerfeldt

  Hei! Her kan du legge inn hva som kom frem i diskusjonene. Det vil hjelpe oss og forstå hva vi skal satse på og hvordan

  Reply
  Profile photo of Simen Sommerfeldt

  Referat fra André Torkveen (var postet i referat)

  Stikkordsreferat fra bord/gruppe 8 under oppstartsmøtet: «Hvordan mobilisere DE STORE kidsa?».

  Innledningsvis spurte jeg åpent om hva som kan virke som utløsere/triggere for å skape engasjement hos ungdommer i øvre aldersskikt av tenårene. Her er noe av det som kom frem:

  ·      Under lyn-innleggene hørte vi om muligheten for å TJENE PENGER som kursinstruktør i regi av skolen og/eller SFO (angitt til kr. 120,-/time; ref. Torbjørn Skauli). For enkelte ungdommer er det kanskje ikke selve beløpet som er den viktigste årsaksfaktoren, men rett og slett det å kunne ha EN BRA UNNSKYLDNING for å engasjere seg (les: skaffe seg en inntekt, bygge erfaring til CV’en, osv.)

  ·      Tilfredsstillelsen fra det å LAGE NOE (trukke frem av Andrés D’Silva; 20 år)

  ·      Tilfredsstillelsen fra det å LAGE NOE SOM VIRKER (fra Bjørn Skauli; 18 år). Dette ble omtalt som ‘den helt store rusen’; noe man vil søke tilbake til igjen og igjen når man har først har opplevd det én gang

  ·      Tilfredsstillelsen fra det å MODIFISERE NOE SOM VIRKER (f.eks. øke rekkevidden til en romraketett ved å utvide kapasiteten på drivstofftanken)

  ·      Tilfredsstillelsen fra det å LAGE NOE SAMMEN MED ANDRE

  ·      Tilfredsstillelsen fra det å LAGE NOE SOM FENGER ANDRE

  ·      Det å slippe å lære fra ‘gamlinger’, men heller FÅ STOFFET FORMIDLET FRAANDRE UNGDOMMER er i seg selv motiverende (iflg. Hanne Finstad; Forskerfabrikken & Sommerskolen i Oslo)

  ·      For andre er det å klare å lære/tilegne seg kunnskap PÅ EGENHÅND en motivasjonsfaktor. For å nå frem til flest mulig individuelt orienterte blir det viktig at lærematerialet blir brutt ned i små, intuitive egenlæringspakker

  ·      Lav inngangsverdi: Barn kan oppleve det som direkte skremmende å skulle gå i gang med en helt ny eller annerledes type aktivitet.  Derfor blir det ekstra viktig med «GÅSEHUD FØRST!» Motiverende mestringsopplevelser bør komme så TIDLIG som mulig; med ungdommer som er vant til enkel tilgang på lett underholdning blir det å SLIPPE/UNNGÅ å måtte holde på lenge for å rekke frem til mål et poeng i seg selv (ref. Stian Danenbarger som bl.a. refererte til forskningsresultatene til Ambjörn Naeve http://www.nada.kth.se/~amb/)

  ·      Det å ha tilgang på noe I NÆRMILJØET kan i seg selv være viktig. I noen bydeler er det å ikke drive med masseidrett (som fotball og/eller langrenn) nærmest som et slags sosialt selvmord å regne (ved at barna ikke delta på slike uniforme aktiviteter må man være forberedt på at de kan få en slags ‘avviker-status’ hos andre). For at ungdom over hodet skal våge å definere seg selv utenfor mainstream-aktiviteter blir det viktig etablere meningsfylte opplevelser, eksempelvis ved at manDELER de faglige opplevelsene med andre likesinnede. Her kan tilbud som Sommerskoler (et tema som samtlige skoler er pliktige til å gi elevene opplysninger om) ha mye for seg.

  ·      Torbjørn Skauli hadde et bilde om at «det er så langt mellom dem som lar seg temme at det ikke blir et bål av dem». Likevel var det to foreldre som ‘fant’ hverandre via LKK, siden begge hadde hver sitt 15-årige barn som driver med programmering i Unity. Som en forlengelse av dette spurte André om LKK kanskje kunne vurdere å tilby en slags oppslagstjeneste for «sære interesser», men dette fikk ikke nevneverdig respons

  Reply
  Profile photo of Torbjørn Skauli

  Jeg sa tenne, ikke temme :-) :-)

  Reply
  Profile photo of Lars Ivar Igesund

  Eit punkt som kom opp i Trondheim, og som vistest godt på vårt møte, var mangelen på damer, og det noko typiske fokuset på “gutteting” – i Code Hero skal du skyte kode, og i Minecraft skal du beskytte deg mot zombiar (iallfall i teorien). Nestegenerasjons LEGO Mindstorm vert slåsskjempar, etc.

  Så vi må sørge for at vi får til noko som appelerer til begge kjønn, men merk at dette ikkje alltid betyr unisex. Vi skal ikkje forsterke kjønnsroller, men vår oppgåve er å lære ungane å programmere, og så må vi kanskje tenke dit hen at dei ungane allereie har divergerande interesser, også langs kjønnsgrensene.

  LEGO “løyste” det med Friends-serien sin, noko som kommersielt funkar, men som også får ein heil del kritikk. Roominator er eit kult bygg-hus-leikety retta mot jenter, men med ein heil del kvalitetar som guttar også likar.

  Reply
  Hans Erik Ruud

  Tema: Hvordan kan bedrifter bidra.

  Vi hadde en god diskusjon på dette tema og kom frem til 4 hovedpunkter som vi mener kan være enkle bidrag fra bedriftene.

  1. Gi ansatte mulighet til å bruke noe tid på LKK aktiviteter i arbeidstiden.

  – Det er jo slik at barna våre befinner seg på skolen i det som for de fleste av oss defineres som arbeidstid. For å komme i gang med noen lokale initiativer mot skolen enten i undervisningen eller SFO så betyr det enten å ta seg fri disse timene eller få anledning til å gjøre dette i arbeidstid. En del bedrifter har såkalte CSR ordninger for sine ansatte som gir de anledning til  bruke tid på denne type tiltak, men det må ikke hete noe spesifikt så lenge vi kan ta noen timer nå og da for å sikre at dette fungerer.

  2. Bedriftsstafett

  For at ikke all “belastning” skal havne på de samme bedriftene hele tiden for bidrag kan det legges opp til en utfordringsstaffet der den bedriften som har gjort noe i LKK sammenheng kan utfordre en annen bedrift til å ta neste event. Så lenge formålet er godt så tror vi dette kan være en god måte å få involvert flere bedrifter selv om de ikke i utgangspunktet har ansatte som er en del av LKK nettverket.

  3. Benytte datamaskiner som ikke lenger er i bruk til å få klassesett med ferdig oppsatte kurs pc

  Tanken her er at det er en del bedrifter som fortløpende har en god del utrangert utstyr som på mange måter overgår det meste som finnes i mange skoler, Bibliotek og SFO. Dette kan enkelt benyttes til å etablere ferdig tankede kurs PC som ikke gjør terskelen så stor for å gjøre klar til kurs. Bedriftene trenger ikke donere bort datamaskiner til formålet, men stille disse tilgjengelig for den enkelte veileder / kursholder i en periode. Å få til en felles oversikt over hva som finnes og når det er i bruk burde ikke være noen stor utfordring med alle online kalendere som finnes tilgjengelig i dag.

  4. Betale for datamaskiner i skyen som kan benyttes i kurssammenheng.

  Om ikke utstyret som finnes på en skole er veldig godt, så kan ferdige kursmaskiner forberedes å tilbys via etablerte skytjenester. Siden disse typisk koster noe penger kan bedrifter ta kostnaden med å ha disse kjørende i en kursperiode. Det er forholdsvis enkelt å ta slike opp og ned for formålet, og kostnadene med en slik løsning vil da bli minimale. Men vil for de fleste kursledere / veiledere allikevel være bedre enn å legge igjen personlig kredittkort.

  Det ble også foreslått av en av lyntalerne at bedrifter kan bidra med minnepinner, utgifter til t-skjorter, kopiutgifter osv. Vi diskuterte ikke disse videre, men slike tiltak bør nevnes som en mulig måte å bidra på i bedriftstaffett f.eks.

  Reply
  Sigmund Fvieland

  Lite referat fra Stavanger møte:

  Oslo skal ha skryt for steamingen og informasjonen, det var en fin innledning til diskusjonen som fulgte i salen etterpå.

  Diskusjonen var veldig positiv med masse innspill og mange veldig engasjerte deltagere jeg noterte desverre ikke ned hva som ble sagt, men fra husken:

  Mener vi hadde ca. 25-35 stk i salen.

  1.) Organisasjons form ble diskutert
   Disse formene ble tatt opp som mulige alternativ:
   a.) Som et idrettslag
  b.) Skole regi / SFO regi ble diskutert
  c.) Med model av teknolab som en fritidsklubb

  De ble nevnt at det ville være en fordel med samkjørte/ like modeller slik at folk med Kidsa koding forsto over hele landet hva som ble ment.
  Spesielt med tanke på profilering/ sponsing  o.s.v.

  2.) Mulige verktøy som ble diskutert.
  a.) Vi hadde en som gjerne ville at dette skulle involvere linux.
  b.) Flere fra NXT miljøet som nevnte muligheten for å bruke dette som en forlenger på teknolab miljøet.
  c.) Alternativene fra Oslo ble diskutert som gode.
  d.) HMTL, Java, o.s.v.
  e.) Warpzone miljøet her i Rogaland var godt representert og de var positiv interresert i å bidra, mulig som instruktører ? http://www.warpzone.no

  Det ble egentlig ikke dratt noe stor konklusjon, utover at nivå bør være enkelt og at plattformen i seg selv ikke betyr så mye. Men at det ikke er dumt å bygge videre på kjente ting som lego, minecraft o.s.v. og at hacker fatctoren er en stor motivator, en annen motviasjons faktor som ble nevnt var en konkuranse som f.eks. legoleague eller lignende.

  3.) Generel diskusjon

  Det ble nevnt:
   a.) Flere i salen syntes de selv gjennom skolen i 80/90 årene hadde fått en bedre in føring i IT/ data en hva som gies idag, da de mente at skolen idag kun underviser data for “brukere” og ikke går ned i detaljene bak som f.eks. programmering, hardware, nettverks oppbygging o.v.s. og at dette er en gylden mulighet til å dra igang sammen med Skole, foreldre, it ansatte og ungdommer med dypere kunnskap i en felles dugnad for å løfte hele norge.

  b.) Lyse v/ Toril Nag nevnte noe om mulig sponsing/aktivitet som jeg ikke fikk med meg helt.

  6.) Lokaler
   Vi hadde en par tilfeller hvor lokaler ble tatt opp og følgende var vi  innom.
  a.) Skoler
  b.) SFO lokaler
  c.) Idrettsbygg

  5.) Involvering
  Av de som var i salen var det flere som sa de ville stille på neste møte hos Bouvet her i Stavanger som nå ligger ute på meetup for de som vil være med.
  Mange av de som var møtt opp sa de ville involvere seg p.g.a. de selv hadde barn i aktuel alder.

  Beklager jeg ikke gjorde notater håper dette gir en liten peikepinne på hva som kom opp og kan brukes videre.  Rett meg gjerne eller legg til hvis jeg har glemt noe :-)

  Stor takk til Lyse for flott support !!!

  Reply
  Profile photo of Jarle BJørgeengen

  Her er det jeg observerte / kom med innspill på:

  Osloskolen (og muligens flere) har sentralisert driftsopplegge som begrenser muligheten for å installere annen programvare enn det som er tilrettelagt fra sentralt hold. Det vil derfor være en praktisk forutsetning at “kodekidsa” enten har meg egne maskiner, eller man stiller med egen maskinpark. Alternativt at man booter fra CD eller minnepinne på skolens maskiner, men om man setter opp flere maskiner i nettverk risikirer man nok at innbruddsalarmen går hos driftsleverandøren.

  Begrepet koding kan være fremmedgjørende for folk som ikke har hørt om det, kanskje spesielt jenter. Man bør fokusere på å bruke andre begreper enn koding i markedsføringen av kursene/aktiviteten slik at man pirrer nysgjerrigheten til flere. Det kom ikke opp noen gode og korte uttrykk som man kunne bytte ut med “koding”, men begreper som henspeiler på «det å lage noe»  og det og «studere virkemåten» er viktig å få frem. I ettertid kom jeg på at kanskje uttrykket «SKAPEREN» kunne være bra.

  Rigmor Åserud påpekte at man for all del måtte komme med innspill til ny utdanningsplan. Samtidig påpekte hun at alt det LKK brenner for i grunnen er dekket innenfor den eksisterende planen. Jeg tror hovedfokus bør være å få satt igang med de konkrete aktiviteten som alle på meetupen var enige om: fokus på å skape og forstå teknologiene.

  Det ble diskutert mye hvorvidt scratch er riktig verktøy for lære kidsa koding. Etter å ha sett på scratch en stund i går kveld er jeg overbevist om at det er et fint opplegg for å komme igang, men at det ikke nødvendigvis er det eneste saliggjørende. Fordelen er at det kommer med en fri programvare lisens og noe som gjør det lette tilgjengelig på alle plattformer muliggjør demokratisk viderutvikling som sikrer at alle brukere får nytte av hverandres arbeid. Jeg likte også godt at man kan publisere det man lager og se på det andre har laget og bruke som utgangspunkt for egne ideer.

  Noe reiste også spørsmålet om hvordan lærere reagerer at eksterne kommer inn og skal utføre eller fasilitere utdanningsarbeid. Det kom imidlertid ikke noe mer konkret ut av dette hverken den ene eller den andre veien.

   

  Reply
  Profile photo of Lars Eirik Mobæk

  Nedenfor mine notater fra diskusjonen “LKK i nærmiljøet – hvordan komme i gang?”.

  Noe jeg har gått glipp av eller som er feil?

  mvh,
  Lars Eirik

   

  Dann et nettverk lokalt ved å lage en lokal meet-up og gå i gang med opplegget til Kodeklubben. De har tatt utgangspunkt i opplegg og pedagogisk materiale fra England og er klare til å kjøre.

  Lokaler er antageligvis ikke det største problemet, men i tillegg til skolen så kan idrettslag og bibliotek ha egnede lokaler. Vi antar at det gunstigste vil være om man får lov av skolen til å arrangere på skolen i SFO-tiden. Hvis det er vanskelig å få kontakt eller gehør hos skolen så kan FAU være en inngangsport. Sammen med rektor og skolestyret er de de mest innflytelsesrike i skolen. Det var en idé om å komme til i eventuelle forum for rektorer etc. på tvers av Osloskolen. Det sies at slikt ikke finnes og at Osloskolen er veldig toppstyrt. Å få koding inn i skolen via toppen vil være en lang prosess og inntil videre må man jobbe i bunnen. Vi tror også at det har langsiktig verdi for programmering i skolen å få vist frem opplegget for lærerne, men det er vanskelig å få lærerne til å være en del av opplegget da det vil kreve budsjett.

  LKK ser på å lage en liten guide til hvordan man kan få PR. PR er kanskje mest relevant i de tilfellene man ikke får tilgang til lokaler på skolen.

  På mange skoler er det ikke mulig å installere programmer på PC’ene da de er sentralt styrt og skolene ikke har administratorrettigheter. I den forbindelse kan Scratch 2.0 være interessant da den kjører i skya. Per i dag er Scratch 2.0 ute i beta.

  Mange steder finnes det frivillighetssentraler hvor man kan søke om penger.

  Det ble også snakket litt rundt dette om at lærere ikke har kompetansen og viljen. Vi tror at dette i hovedsak er feil. Vi tror at viljen er tilstede og at mange lærere har en grunnleggende kompetanse som gjør at de kan komme fort i gang med de rette verktøyene for å lære bort grunnleggende koding. Skolen er dog toppstyrt så vi må starte i bunnen mens vi venter på at det kommer noe fra toppen.

   

  Reply
  Profile photo of Martin Lie

  Uformelt referat (fra meg og Sverre Helge Bolstad), sånn ca. altfor sent:

  —————————–

  Først tok vi en kjapp runde hvor alle fikk presentere seg selv og sin motivasjon for å være interessert i “Lær kidsene koding”. Det ble det klart at vi i Bergen og omegn er en fin blanding av bransjefolk, akademikere, studenter, kunstnere, folk fra kreative nettverk, pedagoger og teknologer. Medlemmene kommer blant annet fra private IT-, spill,- og programutviklingsbedrifter, universitetet, bibliotek, skoler, BEK: Bergen senter for elektronisk kunst, BLUG: Bergen Linux (and BSD) User Group, Hack Bergen og Helse Vest.

  Etter lyntalene som ble strømmet fra Oslo (med varierende lydkvalitet, men bra innhold!), ble noen eksisterende prosjekter / initiativ i nærområdet presentert f.eks. VilVites programmeringskurs v/Øystein, Hack Bergen v/Trygve, prosjektet Digital arena på biblioteket v/Sverre Helge, og om Raspberry Pi i Strandebarm (Rino) og Stanghelle (Suzanne)), før det hele i praksis gled over til en plenumsdiskusjon.

  Etter en innledningsvis debatt om kjønnsfordeling i maker-miljøer og ifm. programmering (hvor både premisser, interesser og “markedsføring” av opplegg ble diskutert), dreide samtalen seg gradvis over til mer konkrete arbeidsoppgaver og -grupper.

  Et av målene som ble satt var at vi før sommeren skal invitere med barn og unge og arrangere kurspiloter der barn og voksne lærer sammen. Det ble skissert fire grupper (det ble diskutert om disse skulle slås sammen til to), basert på kompetanse og ønske om å lære, som skal jobbe med ulike opplegg til de neste møtene. Meningen er at barn, sammen med voksne, skal introduseres for konkrete platformer og et læringsopplegg. Innledningsvis meldte følgende interesse:

  Minecraft-kurs: Henning, Victor, Håvard, Asbjørn

  Scratch-kurs: Jakob, Anne Marthe, Asbjørn

  Arduino-kurs: Cecilie, Trygve

  Rasberry Pi-kurs: Rino, Suzanne

  Om vi skal slå dem sammen vil det være naturlig å samle Minecraft og Scratch (programvare) og Arduino og Rasberry Pi (maskinvare). Vi ønsker arrangement i helgene og prøver å få til to møter på biblioteket før sommeren. Erfaringene fra disse pilotene vil deretter brukes til å utvikle kurs og aktiviteter på ulike arenaer. Det ble understreket at utvikling av undervisningsmateriale i tilknytning til kursene er tidkrevende og alle ble oppfordret til å dele det de lager.

  Det ble påpekt at det finnes en rekke ressurser allerede, og at samling og deling av disse vil være viktig, både for inspirasjon og for å lette byrden på hver enkelt initiativtaker (man trenger ikke finne opp hjulet på nytt, som de sier). I den forbindelse ble det informert om wikien til kidsakoder.no, hvor man kan finne eller legge til ressurser og lenker til relevante nettsider, videoer og opplæringsmateriale. Et eksempel på en slik ressurs er kanalen til Addexio på Youtube som har mange fine opplæringsvideoer for Minecraft-plugins og utvidelser.

  Vi diskuterte også om Meetupen kun skulle være for Bergen eller om den skulle dekke et større område. Det var flere deltagere fra Bergens nabokommuner tilstede og et godt alternativ kan være at gruppen omdefineres til å være for “Bergen og omegn” eller hele “Hordaland”. LKK i seg selv er et nasjonalt initiativ, men det vil være naturlig å søke støtte i den nærmeste Meetupen.

  På møtet ble det rekruttert fire nye medlemmer til organisering-/koordineringsgruppen og vi ønsker Jakob, Trygve, Henning og Asbjørn velkommen som organisatorer!

  Linn sa seg villig til å sjekke ut muligheter for sponsing. For å forenkle og selge opplegget kom det forslag om å lage en “pakke” som kan presenteres. På sikt trenger vi også noen som kan jobbe med markedsføring.

  Etter møtet fant Martin og Sverre Helge ut at gruppen trenger en felles todo-liste, både for oversiktens skyld og for at interesserte lettere skal kunne hoppe inn og bidra. Denne vil bli delt i passende kanal på nett og det er meningen at folk som har tid og mulighet skal kunne ta tak i ting her. Noen ting vil i sin natur være engangs-oppgaver, f.eks.:

  • Oversette kursopplegg (f.eks. Scratch) til norsk
  • Kartlegge kursopplegg fra andre aktører (nasjonalt, internasjonalt)

  …mens andre vil være løpende oppgaver (ansvarsområder), f.eks.:

  • Koordinere / holde kontakt med de som jobber med politikk på overordnet nivå
  • Koordinere / holde kontakt med bedrifter (sponsing, foredrag, osv.)

  Koordineringsgruppen tar sikte på å møtes innen et par uker for å planlegge arbeidet videre.

  Reply
Tagged: 
Reply To: Referat fra gruppediskusjoner på kickoff 2.4.2013
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

Reply